Zasloužená radost z poznávání

Hejného metoda pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Koncepce

Učebnicemi provádí 3 postavičky s archetipy tvůrce, inkvizitor a systematik. Řada druhostupňových učebnic matematiky pro výuku Hejného metodou se skládá ze 6 dílů označených A, B, C, D, E a F. Díly A-E pokrývají požadavky dle RVP (podklady pro tvorbu ŠVP v PDF: očekávané výstup A-F, učivo a činnosti: díly A+Bdíly C+Ddíly E+F), díl F je pro rychlejší třídy a pro posílení výstupů RVP, práci s nadanými a přípravu na typické úlohy na přijímacích zkouškách. Jeden díl tak vychází zhruba na půl až tříčtvrtě roku (liší se například dle hodinové dotace matematiky, která se na školách může v jednotlivých letech různit). Podrobnější koncepce řady v PDF.

Tematické plány (běžné a rychlejší tempo)

Učebnice

Učebnice je možné objednat přes partnerský eshop www.h-ucebnice.cz.

Pracovní sešity

  • Pracovní sešit k učebnici dílu A vyšel v červenci 2016 včetně verze s řešeními (obsah a ukázka, ukázka klíč).
  • Pracovní sešit k učebnici dílu B vyšel v dubnu 2017 včetně verze s řešeními (obsah a ukázka, ukázka klíč).
  • Pracovní sešit k učebnici dílu C vyšel v srpnu 2018 včetně verze s řešeními (obsah a ukázkaukázka klíč).
  • Pracovní sešit k učebnici dílu D vyšel v sprnu 2019 včetně verze s řešeními (obsah a ukázkaukázka klíč).
  • Pracovní sešit k učebnici dílu E vyšel v listopadu 2019 včetně verze s řešeními (obsah a ukázkaukázka klíč).
  • Pracovní sešit F, který je zaměřen na přípravu žáků k přijímacím zkouškám a je uzpůsobený tak, aby jej mohli využít i žáci, kteří na 2. stupni nebyli vyučováni Hejného metodou, vyšel v červnu 2019 (obsah a ukázkaukázka klíč).

Pracovní sešity je možné objednat přes partnerský eshop www.h-ucebnice.cz.

Příručky učitele

K učebnicím vyjdou 3 příručky učitele (A+B, C+D, E+F).

Příručky je možné objednat přes partnerský eshop www.h-ucebnice.cz.

Elektronické verze

Elektronické verze jsou vydávány od podzimu 2017 skrz portál www.h-edu.cz.

Semináře a kurzy

Nedoporučujeme učebnice používat bez absolvování série seminářů pro druhý stupeň nebo letní školy, na první seznámení jsou vhodné též naše jednodenní konference.

Kontakt

Pokud máte dotazy k učebnicím pro druhý stupeň ZŠ, obraťte se na Jana Šedo: [email protected], 777129639.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Práce s nadanými žáky od MŠ, přes 1. a 2. stupeň až po střední školy. Zúčastněte se seminářů v Praze.

Zavřít