Zasloužená radost z poznávání

Učebnice a pomůcky

Vydáváme učebnice, pracovní sešity, příručky učitele a didaktické pomůcky
pro podporu výuky Hejného metodou.

Prof. Hejný a kol. vytváří učebnice a další didaktické materiály pro mateřské a základní školy. Můžete je však pořídit i svým dětem, které mají zálibu v řešení našich úloh, i když se podle nich ve škole neučí. Při řešení úloh z didaktických prostředí Hejného metody můžete využít i didaktické pomůcky.

Rádi bychom na tomto místě upozornili, že není vhodné učebnice používat při školní výuce při nezměněném stylu učení, protože potom nepřinášejí zamýšlený efekt. Učitel by neměl být nucen používat tyto materiály pokud mu není tento přístup výuky vlastní.

Materiály pro MŠ

Vydali jsme základní příručku pro předmatematickou výchovu, která je ke stažení zdarma. Chystáme její rozšířenou verzi. Více na stránce Hejného metoda v předmatematické výchově.

Učebnice, pracovní sešity a příručky pro 1. stupeň ZŠ

H-mat, o.p.s. vydává od roku 2018 vlastní učebnice pro 1. stupeň prof. Hejného a kolektivu autorů z H-mat, o.p.s. Bližší informace (včetně podkladů pro tvorbu ŠVP a tematického plánu včetně cílů formulovaných dle Bloomovy taxonomie).

Informace pro rodiče: rozšířené komentáře k úlohám z učebnic pro 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník: učebnice, pracovní sešit, 4. ročník: učebnice, pracovní sešit a 5. ročník: učebnice, pracovní sešit.

Učebnice, příručky a pracovní sešity můžete objednávat na partnerském eshopu H-učebnice.

Pro učitele je k dispozici elektronická podpora včetně interaktivní verze přes portál www.h-edu.cz.

Na Slovensku postupně vydává učebnice ve slovenském jazyce Indícia, která zajišťuje i školení.

Učebnice, pracovní sešity a příručky pro 2. stupeň ZŠ

Řadu učebnic pro 2. stupeň tvoří sada učebnic označených A-F, kterým udělilo MŠMT schvalovací doložku. K učebnicím jsou k dispozici pracovní sešity, metodické příručky a sady úloh pro graddované testy. Bližší informace (včetně podkladů pro tvorbu ŠVP a tematického plánu včetně cílů formulovaných dle Bloomovy taxonomie).

Učebnice, příručky a pracovní sešity můžete objednávat na partnerském eshopu H-učebnice.

Pro učitele je k dispozici elektronická podpora včetně interaktivní verze přes portál www.h-edu.cz.

 

 

Elektronické učebnice, pracovní sešity a příručky

K přípravě prezentací či pro interaktivní tabuli a k celkovému usnadnění přípravy učitelům nabízíme na našem potrálu www.h-edu.cz elektronické verze všech učebnic pro 2. stupeň základních škol a 1. ročník 1. stupně základních škol. 

Po registraci na partnerskému portálu máte možnost nakoupit učitelské licence pro všechny učebnice (A – F, 1. - 3. ročník)  i možnost zakoupit školní licenci pro 1., respektive 2. stupeň obsahující všechny učebnice vydané H-mat, o.p.s. pro daný stupeň k využití všemi pedagogickými pracovníky školy.

Učebnice pro SŠ

Učebnice pro střední školy jsou v dlouhodobém plánu, ale není určeno datum jejich vydání. Verze pro gymnázia nebudou k dispozici pravděpodobně dříve než pro školní rok 2022/2023.

Didaktické pomůcky

S několika společnostmi spolupracujeme na vývoji didaktických pomůcek. Více informací na stránce Didaktické pomůcky.

 

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies