Zasloužená radost z poznávání

Certifikovaní lektoři

Certifikovaný lektor H-mat, o.p.s.

 • má několikaleté zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody,
 • abslovoval roční lektorský kurz Hejného metody nebo alternativní vzdělávací program a řadu dalších seminářů zaměřených jak na matematický obsah, tak na lektorské dovednosti,
 • v atestačním procesu prokázal odborné znalosti a lektorské dovednosti formou obhajoby portfolia, čímž se také profiloval v určité oblasti,
 • je lektorsky aktivní,
 • je zapojen do rozvojového programu lektorů H-mat (pravidelná setkávání, semináře, dílny, sdílení) - průběžně pracuje na svém rozvojovém portfoliu,
 • jeho lektorské kvality jsou každé dva roky prověřovány,
 • je v péči jednoho z tutorů, s nímž může řešit nastalé problémy a který průběžně monitoruje jeho lektorské a vzdělávací aktivity a dává mu zpětnou vazbu ze shlédnutých lektorských vystoupení, pomáhá mu sestavit rozvojový program na míru.

Budoucí lektor

 • učitel s několikaletou praxí s výukou orientovanou na budování schémat v matematice dle Hejného,
 • je zapojen do rozvojového programu lektorů H-mat (pravidelná setkávání, semináře, dílny, sdílení),
 • průběžně pracuje na svém rozvojovém portfoliu, které si připravuje k obhajobě,
 • je v péči jednoho z tutorů, se kterým si sestavuje svůj rozvojový program a konzultuje svou přípravu na obhajobu portfolia.
Tento systém je financován z výtěžku seminářů a Nadací České spořitelny.

Lektoři certifikováni společností H-mat, o.p.s. pro rok 2023/2024:

 • Adamcová Romana (roz. Menšíková)
 • Adedokun Dana
 • Antlová Petra
 • Babíková Kateřina
 • Bartoňová Jana
 • Bikárová Leona
 • Blažová Eva
 • Ćmoková Andrea
 • Daňková Stanislava
 • Filipová Miroslava
 • Fukárková Valérie
 • Hálová Martina
 • Hanušová Jana
 • Hejný Milan
 • Hlavatá Gabriela
 • Holáková Sandra
 • Chrobák Tomáš
 • Chudík Jan
 • Janšová Eva
 • Jirotková Darina 
 • Kamarádová Jana
 • Kárová Tatiana
 • Kloboučková Jaroslava 
 • Kolandová Iva
 • Kotíková Hana
 • Kotrbatá Jana
 • Králová Michaela
 • Krčálová Lenka
 • Krpec Radek
 • Kubová Hana
 • Kučera Miroslav
 • Kuchaříková Marta
 • Kuřík Sukniak Anna
 • Linhartová Jitka
 • Mácková Lenka
 • Málková Magdalena
 • Mittnerová Marcela
 • Mutinová Tatiana
 • Nevídalová Eva
 • Nováková Eva
 • Novotná Lenka
 • Peclinovská Sylva
 • Peřinová Jana
 • Prokopová Machalová Petra
 • Rauchová Zuzana
 • Reindlová Daniela
 • Ročák Štěpán
 • Romová Romana
 • Rybová Lenka
 • Sadílková Petra
 • Slezáková Jana
 • Smolíková Bohumila
 • Strnad Václav
 • Šebková Hedvika
 • Šrytrová Jana
 • Šubrtová Eva 
 • Vinklerová Pavla
 • Vokšická Jitka
 • Vondráčková Dagmar
 • Vybíral Daniel
 • Zapletal Jan
 • Zapletalová Milena
 • Zemanová Renáta 
 • Zenkl David

Certifikovaní lektoři pro rok 2023/2024

- partneři ze Slovenska (Indícia)

 • Burjanová Zuzana
 • Buteková Jana
 • Čabounová Zuzana
 • Čamajová Anna
 • Drinková Barbora
 • Dutková Dagmar
 • Ďuračková Erika
 • Finková Lucia
 • Frťalová Miroslava
 • Grafová Ivica Mária
 • Gromnicová Gabriela
 • Gubková Daniela
 • Haláková Radka
 • Kapustová Lenka
 • Konrádová Miroslava
 • Kortišová Alica
 • Môťovská Dagmar
 • Plachá Hana
 • Poprocká Soňa
 • Štěpánková Silvia
 • Vasilková Lucia

Budoucí lektoři k 11. 3. 2024:

 • Ciarkowska Agnieszka
 • Čížková Andrea
 • Hamplová Marcela
 • Karnovská Jarmila
 • Kašpar Jakub
 • Klaudysová Jarmila
 • Klucová Dita
 • Kovář Luděk
 • Kratochvílová Helena
 • Krištůfková Kateřina
 • Kvaszová Milena
 • Mikulášková Monika
 • Mocková Barbora
 • Musil Josef
 • Nedvědová Marie
 • Němcová Šašková Martina
 • Reslová Eliška
 • Staňková Zuzana
 • Špičková Petra
 • Švecová Petra

Budoucí lektoři - partneři ze Slovenska (Indícia):

 • Čechvalová Vladimíra
 • Fronková Zuzana
 • Göndörová Anna
 • Knapová Valéria
 • Porubská Miroslava
 • Urblík Juraj
 • Žabková Barbora

Certifikáty lektorů vydávají

 • prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
 • doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
 • Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
 • RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Statut certifikovaného lektora

Certifikáty jsou vydávány po splnění podmínek H-mat, o.p.s. obvykle s platností dva roky ode dne obhajoby lektorského rozvojového portfolia.

Vydáním certifikátu společnost H-mat, o.p.s. vyjadřuje svůj závazek, že bude lektora nadále podporovat v jeho profesním rozvoji, bude mu poskytovat podmínky pro rozvoj a uplatnění jeho silných stránek a bude mu nabízet příležitosti k lektorské, či jiné tvůrčí činnosti nebo aktivitě související s rozvojem Hejného metody.

Vydání certifikátu lektora Hejného metody pro lektora znamená závazek, že bude nadále spolupracovat v některé oblasti širokého spektra vzdělávacího systému společnosti H-mat, o.p.s. podle svého individuálního zaměření, podle svých možností bude vykonávat lektorské aktivity pod společností H-mat, o.p.s. a bude sdílením svých zkušeností pomáhat dalším lektorům a přispívat k dalšímu rozvoji Hejného metody, bude šířit dobré jméno společnosti H-mat, o.p.s..

Certifikát lektora neopravňuje k vykonávání lektorské činnosti mimo akce smluvně zajištěné společností H-mat, o.p.s.

Chcete se stát lektorem H-mat, o.p.s.?

Pokud máte zájem stát se lektorem a následně certifikovaným lektorem, kontaktujte Markétu Škutovou na e-mailu [email protected].  Do e-mailu, prosíme, uveďte Vaši motivaci (proč se chcete stát lektorem, Vaše zkušenosti s výukou Hejného metody a informace o tom, kde a v jakém ročníku učíte). Dále Vás poprosíme o přiložení CV a video ukázky (cca 15 min) z vlastní výuky matematiky s komentáři, kde učitel naplňuje principy Hejného metody. Na základě Vámi dodaných materiálů, které budou vyhodnoceny tutory, Vám bude navrhnuto, jak postupovat dál, abyste dosáhl/a mety certifikovaný lektor Hejného metody. Lektorem Hejného metody se může stát jen učitel matematiky, který má praxi s výukou matematiky Hejného metodou minimálně 2 roky a má příslušné pedagogické vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies