Zasloužená radost z poznávání

Certifikovaní lektoři

Certifikovaný lektor H-mat, o.p.s.

 • má několikaleté zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody,
 • abslovoval roční lektorský kurz Hejného metody nebo alternativní vzdělávací program a řadu dalších seminářů zaměřených jak na matematický obsah, tak na lektorské dovednosti,
 • v atestačním procesu prokázal odborné znalosti a lektorské dovednosti formou obhajoby portfolia, čímž se také profiloval v určité oblasti,
 • je lektorsky aktivní,
 • je zapojen do rozvojového programu lektorů H-mat (pravidelná setkávání, semináře, dílny, sdílení) - průběžně pracuje na svém rozvojovém portfoliu,
 • jeho lektorské kvality jsou každé dva roky prověřovány,
 • je v péči jednoho z tutorů, s nímž může řešit nastalé problémy a který průběžně monitoruje jeho lektorské a vzdělávací aktivity a dává mu zpětnou vazbu ze shlédnutých lektorských vystoupení, pomáhá mu sestavit rozvojový program na míru.

Lektor s právem lektorovat

 • učitel s několikaletou praxí s výukou orientovanou na budování schémat v matematice dle Hejného,
 • je lektorsky aktivní,
 • je zapojen do rozvojového programu lektorů H-mat (pravidelná setkávání, semináře, dílny, sdílení),
 • průběžně pracuje na svém rozvojovém portfoliu, které si připravuje k obhajobě,
 • je v péči jednoho z tutorů, se kterým si sestavuje svůj rozvojový program a konzultuje svou přípravu na obhajobu portfolia.
Tento systém je financován z výtěžku seminářů a Nadací České spořitelny.

Lektoři certifikováni společností H-mat, o.p.s. pro rok 2018/2019:

 • Blažová Eva
 • Ćmoková Andrea
 • Čamajová Anna (partner - Slovensko)
 • Dvořáková Iva 
 • Fukárková Valérie 
 • Grafová Ivica Mária (partner - Slovensko)
 • Haláková Radka (partner - Slovensko)
 • Hálová Martina
 • Hanušová Jana
 • Hejný Milan
 • Hlavatá Gabriela 
 • Holáková Sandra
 • Chrobák Tomáš
 • Janšová Eva
 • Jirotková Darina 
 • Kloboučková Jaroslava 
 • Kolandová Iva
 • Konrádová Miroslava (partner - Slovensko)
 • Kottová Tereza
 • Králová Michaela
 • Krpec Radek
 • Kubová Hana
 • Linhartová Jitka
 • Málková Magdalena
 • Menšíková Romana
 • Mittnerová Marcela
 • Môťovská Dagmar (partner - Slovensko)
 • Mutinová Tatiana
 • Nevídalová Eva
 • Nováková Eva
 • Peclinovská Sylva
 • Prokopová-Machalová Petra
 • Rozehnal Jiří
 • Rybová Lenka
 • Slezáková Jana
 • Strnad Václav
 • Šalom Pavel 
 • Šebková Hedvika
 • Šubrtová Eva 
 • Vasilková Lucia (partner - Slovensko)
 • Vokšická Jitka
 • Zemanová Renáta 

Lektoři s právem lektorovat

 • Angerová Lucie
 • Antlová Petra
 • Bartoňová Jana
 • Harmincová Viera (partner - Slovensko)
 • Knapová Valéria (partner - Slovensko)
 • Kučera Miroslav
 • Kuchaříková Marta
 • Kuřík Sukniak Anna
 • Plachá Hana (partner - Slovensko)
 • Smolíková Bohumila
 • Vybíral Daniel
 • Zapletal Jan
 • Zapletalová Milena

Certifikáty lektorů vydávají

 • prof. Milan Hejný
 • doc. Darina Jirotková

Statut certifikovaného lektora

Certifikáty jsou vydávány po splnění podmínek H-mat, o.p.s. obvykle s platností dva roky ode dne obhajoby lektorského rozvojového portfolia.

Vydáním certifikátu společnost H-mat, o.p.s. vyjadřuje svůj závazek, že bude lektora nadále podporovat v jeho profesním rozvoji, bude mu poskytovat podmínky pro rozvoj a uplatnění jeho silných stránek a bude mu nabízet příležitosti k lektorské, či jiné tvůrčí činnosti nebo aktivitě související s rozvojem Hejného metody.

Vydání certifikátu lektora Hejného metody pro lektora znamená závazek, že bude nadále spolupracovat v některé oblasti širokého spektra vzdělávacího systému společnosti H-mat, o.p.s. podle svého individuálního zaměření, podle svých možností bude vykonávat lektorské aktivity pod společností H-mat, o.p.s. a bude sdílením svých zkušeností pomáhat dalším lektorům a přispívat k dalšímu rozvoji Hejného metody, bude šířit dobré jméno společnosti H-mat, o.p.s..

Certifikát lektora neopravňuje k vykonávání lektorské činnosti mimo akce smluvně zajištěné společností H-mat, o.p.s.

Chcete se stát lektorem H-mat, o.p.s.?

Pokud máte zájem stát se lektorem a následně certifikovaným lektorem, kontaktujte Markétu Škutovou na e-mailu marketa.skutova@h-mat.cz.  Do e-mailu, prosíme, uveďte Vaši motivaci (proč se chcete stát lektorem, Vaše zkušenosti s výukou Hejného metody a informace o tom, kde a v jakém ročníku učíte). Dále Vás poprosíme o přiložení CV a video ukázky (cca 15 min) z vlastní výuky matematiky s komentáři, kde učitel naplňuje principy Hejného metody. Na základě Vámi dodaných materiálů, které budou vyhodnoceny tutory, Vám bude navrhnuto, jak postupovat dál, abyste dosáhl/a mety certifikovaný lektor Hejného metody. 

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2018 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
Nový vzdělávací newsletter vám každé 2-3 týdny nabídne hodnotný obsah o Hejného metodě přímo do vaší emailové schránky. Přihlaste se k odběru
Zavřít