Zasloužená radost z poznávání

Děti objevují matematiku samy a baví je to

Otevřené semináře a kurzy

Geometrie v Hejného metodě pro 1. - 3. ročník ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 16x45 min.)
Praha, 25. 1. 2019 - 26. 1. 2019

Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ IV (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 16x45 min.)
Praha, 25. 1. 2019 - 26. 1. 2019

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (Práce s daty (organizace souboru dat: třídění podle více kritérií, grafy příbuznosti, statistika; střelba na cíl, komunikační hra SOVA); Závislosti a vztahy ve stovkové tabulce, osová souměrnost.)
Praha, 28. 1. 2019

Další semináře

Budování schémat, prostředí, role učitele...

Prof. Milan Hejný a kolektiv představují
zcela jiný přístup k výuce matematiky.
Více o Hejného metodě

Říkají o metodě

Metoda pana profesora Hejného má promyšlenou a vyzkoušenou metodiku, jak všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevování.

Mgr. Vladimír Srb, ředitel Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

V lednu začínají v Praze a Brně nové cykly seminářů (tzv. "šablony") pro 1. i 2. stupeň.

Zavřít