Zasloužená radost z poznávání

Děti objevují matematiku samy a baví je to

Otevřené semináře a kurzy

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (Zlomek (od porozumění k zápisu kmenového zlomku, práce s modely zlomku – tyč, ciferník/koláč, čokoláda, veličina, soubor prvků, operace sčítání kmenových zlomků); Egyptské dělení chlebů, slovní úlohy se zlomky, celek a část ve slovních úlohách)
Praha, 26. 11. 2018

Matematika 1. - 3. ročníku ZŠ Hejného metodou (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32x45 min.)
Liberec, 30. 11. 2018 - 19. 1. 2019

Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ III a IV (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 32x45 min.)
Brno, 30. 11. 2018 - 19. 1. 2019

Další semináře

Budování schémat, prostředí, role učitele...

Prof. Milan Hejný a kolektiv představují
zcela jiný přístup k výuce matematiky.
Více o Hejného metodě

Říkají o metodě

Metoda pana profesora Hejného má promyšlenou a vyzkoušenou metodiku, jak všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevování.

Mgr. Vladimír Srb, ředitel Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Podporují nás

© 2018 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies