Zasloužená radost z poznávání

Děti objevují matematiku samy a baví je to

Otevřené semináře a kurzy

Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ ll (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 16x45 min.)
Ostrava, 1. 12. 2017 - 2. 12. 2017

Otevřená hodina vedená Hejného metodou (Otevřená hodina s následným rozborem ve 3. B na téma: Aritmetická posloupnost jako číselná řada, sčítání a násobení přirozených čísel.)
Praha, 4. 12. 2017

Další semináře

Budování schémat, prostředí, role učitele...

Prof. Milan Hejný a kolektiv představují
zcela jiný přístup k výuce matematiky.
Více o Hejného metodě

Říkají o metodě

Z odborných textů prof. Hejného a jeho spolupracovníků je zřetelné, že metoda VOBS není nějaký „rychlokvašený“ pokus o alternativu za každou cenu, ale propracovaná a promyšlená metoda, která vzešla z dlouholeté práce v terénu, na školách a s žáky.

Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus, vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR

Podporují nás

© 2017 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
Zavřít