Zasloužená radost z poznávání

Děti objevují matematiku samy a baví je to

Otevřené semináře a kurzy

Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 22. 10. 2019 - 24. 10. 2019

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (Dětský park a Vláčky v 1. ročníku, Teze I: Vstup nového manipulativního prostředí)
Praha, 4. 11. 2019

Pregramotnost tvarů v Hejného metodě (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele mateřských škol, hodinová dotace 16x45 min.)
Praha, 5. 11. 2019 - 28. 11. 2019

Další semináře

Budování schémat, prostředí, role učitele...

Prof. Milan Hejný a kolektiv představují
zcela jiný přístup k výuce matematiky.
Více o Hejného metodě

Říkají o metodě

Z odborných textů prof. Hejného a jeho spolupracovníků je zřetelné, že metoda VOBS není nějaký „rychlokvašený“ pokus o alternativu za každou cenu, ale propracovaná a promyšlená metoda, která vzešla z dlouholeté práce v terénu, na školách a s žáky.

Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus, vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde. V Praze můžete navíc absolvovat jeden ze seriálů seminářů pro 1., 2. nebo 5. ročník.

Zavřít