Zasloužená radost z poznávání

Děti objevují matematiku samy a baví je to

Otevřené semináře a kurzy

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (Sousedé, Skládání papíru, Schody; Teze V a VI: Dramatizace a problém stejnosti)
Praha, 17. 12. 2018

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (Rovnice II (soustavy rovnic v různých prostředích: děda Lesoň, pravoúhelníky, šipkové grafy, součtové trojúhelníky); Geometrie I (manipulativní prostředí: dřívka, parkety, krychlové stavby a precizace pojmů objem a povrch krychlových staveb a těles))
Praha, 7. 1. 2019

Geometrie v Hejného metodě pro 1. - 3. ročník ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 16x45 min.)
Liberec, 18. 1. 2019 - 17. 7. 2019

Další semináře

Budování schémat, prostředí, role učitele...

Prof. Milan Hejný a kolektiv představují
zcela jiný přístup k výuce matematiky.
Více o Hejného metodě

Říkají o metodě

Bude skvělé pro naši zemi, pokud se styl výuky touto metodou rozšíří do co nejvíce škol.

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD., spolumajitel RSJ

Podporují nás

© 2018 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
Nový vzdělávací newsletter vám každé 2-3 týdny nabídne hodnotný obsah o Hejného metodě přímo do vaší emailové schránky. Přihlaste se k odběru
Zavřít