Zasloužená radost z poznávání

Děti objevují matematiku samy a baví je to

Otevřené semináře a kurzy

Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ ll (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 16x45 min.)
Ostrava, 1. 12. 2017 - 2. 12. 2017

Otevřená hodina vedená Hejného metodou (Otevřená hodina s následným rozborem ve 3. B na téma: Aritmetická posloupnost jako číselná řada, sčítání a násobení přirozených čísel.)
Praha, 4. 12. 2017

Otevřená hodina vedená Hejného metodou (2 hod. ve výuce v šestém a sedmé ročníku a 2 hod. následný rozbor.)
Jičín, 14. 12. 2017

Další semináře

Budování schémat, prostředí, role učitele...

Prof. Milan Hejný a kolektiv představují
zcela jiný přístup k výuce matematiky.
Více o Hejného metodě

Říkají o metodě

Bude skvělé pro naši zemi, pokud se styl výuky touto metodou rozšíří do co nejvíce škol.

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD., spolumajitel RSJ

Podporují nás

© 2017 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
Zavřít