Zasloužená radost z poznávání

O H-mat, o.p.s.

Za Hejného metodou stojí tým lidí z H-MAT, o.p.s., kterou v roce 2013 založil prof. Milan Hejný společně se svojí vnučkou Annou Kuřík Sukniak. Naším cílem je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat, jejímž autorem je Milan Hejný.

Tým hejného metody

Zakladatelé

 

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
hlavní autor, zakladatel, čestný předseda

 

 

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
členka správní rady, zakladatelka, lektorka, spoluautorka

Správní rada

Ing. Martin Bek
předseda správní rady

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
členka správní rady, tutorka lektorů, spoluautorka, expert pro 2. st. ZŠ a SŠ

RNDr. Michal Hejný
člen správní rady

prof. et doc. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc.
člen správní rady

Mgr. Magdalena Málková
členka správní rady, tutorka lektorů

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
členka správní rady, zakladatelka, lektorka, spoluautorka

Dozorčí rada

Prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
předsedkyně dozorčí rady
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karel Valo
člen dozorčí rady
Nadace České Spořitelny

Mgr. Miroslava Illová
členka dozorčí rady
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha

Rada tutorů

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
předseda rady tutorů, expert pro MŠ

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
členka rady tutorů, certifikant lektorů, expert pro 1. st ZŠ

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
členka rady tutorů, expert pro 2. st. ZŠ a SŠ

RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
členka rady tutorů

Realizační tým

Ing. Tomáš Rychecký
ředitel H-mat, o.p.s.
tomas.rychecky@h-mat.cz

Ing. Tereza Lorencová
koordinátorka kurzů, certifikáty
tereza.lorencova@h-mat.cz

Lucie Pastuchová, DiS.
projekt ESF "Matematické kluby," "Kolegiální podpora" a "Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky"
lucie.pastuchova@h-mat.cz

Mgr. Jan Šedo
produkce učebnic, marketing, ICT
jan.sedo@h-mat.cz

Mgr. Markéta Škutová
koordinátorka rozvoje lektorů, podpora tutorů, didaktické pomůcky
marketa.skutova@h-mat.cz

Gabriela Tylingerová
fakturace, projekty ESF
gabriela.tylingerova@h-mat.cz

Mgr. Carmen Váňová
letní školy, projekty ESF
carmen.vanova@h-mat.cz

Spoluautoři učebnic a doprovodných materiálů

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
hlavní autor 1. a 2. stupeň

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
hlavní autor MŠ, spoluautorka 1. stupeň

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
spoluautorka 1. a 2. stupeň

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
spoluautorka 2. stupeň

PhDr. Štěpán Ročák
spoluautor 1. stupeň

Mgr. Václav Strnad
spoluautor 1. stupeň

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
spoluautorka 1. a 2. stupeň

Mgr. et Mgr. Pavel Šalom
spoluautor učebnic pro 2. stupeň

Certifikovaní lektoři

Co děláme a proč nás to baví

Výuku matematiky stavíme na tvořivosti a vlastní práci žáků. Při ní má učitel nezastupitelnou roli zasvěceného a empatického průvodce žáků.

Naší snahou je rozšířit existující nabídku způsobů výuky matematiky, ve které dnes převládá výklad učitele a nácvik postupů a pravidel. V našem přístupu má žák dostatek prostoru pro vlastní tvořivost, autonomní myšlení a vzájemnou komunikaci. Učí se formulovat vlastní myšlenky, poslouchat a kriticky posuzovat myšlenky spolužáka. V diskusích se třída učí demokracii jako společné cestě řešení problémů a hledání pravdy.

Dvě na sobě nezávislá šetření (ČŠI a naše interní) ukazují, že učitelé, kteří naši nabídku přijali, jsou v drtivé většině (98% případů) se změnou výuky matematiky spokojeni a považují ji za vhodnou. Hejného metodu nebo její prvky si již zvolilo zhruba 800 škol. Učitelé oceňují pro ně překvapivý zápal žáků a zmiňují, jakou radost jim přináší odhalování matematiky jejich třídou.

Myslíme si, že je třeba změnit způsob výuky matematiky a tím i postoj žáků k matematice tak, aby ji vnímali jako jeden ze způsobů porozummění světu a aby pro ně nebyla frustrující.

O to nám v naší práci jde. Budeme spokojeni, pokud umožníme radostné poznávání (nejen) matematiky stále více zájemcům.

Projekty

Výroční zprávy

Ke stažení

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2021 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies