Zasloužená radost z poznávání

O H-mat, o.p.s.

Za Hejného metodou stojí tým lidí z H-MAT, o.p.s., kterou v roce 2013 založil prof. Milan Hejný společně se svojí vnučkou Annou Kuřík Sukniak. Naším cílem je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat, jejímž autorem je Milan Hejný.

Tým Hejného metody

Zakladatelé

 

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
hlavní autor, zakladatel, čestný předseda

 

 

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
zakladatelka, předsedkyně správní rady, tutorka lektorů, spoluautorka

Správní rada

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
předsedkyně správní rady, zakladatelka, tutorka lektorů, spoluautorka

Ing. Pavel Jakoubek, PhD., MBA
člen správní rady

Mgr. Magdalena Málková
členka správní rady, tutorka lektorů

Dozorčí rada

RNDr. Dagmar Môťovská
předsedkyně dozorčí rady

Sára Holásková
členka dozorčí rady

prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
člen dozorčí rady

Rada tutorů

Ing. Petra Antlová
členka rady tutorů

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
členka rady tutorů, certifikant lektorů

Mgr. Tomáš Chrobák
člen rady tutorů

Zuzana Rauchová, DiS
členka rady tutorů

Realizační tým

Gabriela Tylingerová
ředitel H-mat, o.p.s., fakturace
[email protected]

Ing. Tereza Lorencová
koordinátorka kurzů, certifikáty
[email protected]

Mgr. Jan Šedo
produkce učebnic, marketing, ICT
[email protected]

Ing. Mgr. Romana Petráňová
podpora a koordinátorka Rady tutorů
[email protected]

Mgr. Markéta Škutová
podpora a koordinátorka lektorů, akreditace vzdělávacích programů, didaktické pomůcky
[email protected]

Spoluautoři učebnic a doprovodných materiálů

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
hlavní autor 1. a 2. stupeň

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
hlavní autor MŠ, spoluautorka 1. stupeň

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
spoluautorka 1. a 2. stupeň

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
spoluautorka 2. stupeň

PhDr. Štěpán Ročák
spoluautor 1. stupeň

Mgr. Václav Strnad
spoluautor 1. stupeň

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
spoluautorka 1. a 2. stupeň

Mgr. et Mgr. Pavel Šalom
spoluautor učebnic pro 2. stupeň

Certifikovaní lektoři

Co děláme a proč nás to baví

Výuku matematiky stavíme na tvořivosti a vlastní práci žáků. Při ní má učitel nezastupitelnou roli zasvěceného a empatického průvodce žáků.

Naší snahou je rozšířit existující nabídku způsobů výuky matematiky, ve které dnes převládá výklad učitele a nácvik postupů a pravidel. V našem přístupu má žák dostatek prostoru pro vlastní tvořivost, autonomní myšlení a vzájemnou komunikaci. Učí se formulovat vlastní myšlenky, poslouchat a kriticky posuzovat myšlenky spolužáka. V diskusích se třída učí demokracii jako společné cestě řešení problémů a hledání pravdy.

Dvě na sobě nezávislá šetření (ČŠI a naše interní) ukazují, že učitelé, kteří naši nabídku přijali, jsou v drtivé většině (98% případů) se změnou výuky matematiky spokojeni a považují ji za vhodnou. Hejného metodu nebo její prvky si již zvolilo zhruba 800 škol. Učitelé oceňují pro ně překvapivý zápal žáků a zmiňují, jakou radost jim přináší odhalování matematiky jejich třídou.

Myslíme si, že je třeba změnit způsob výuky matematiky a tím i postoj žáků k matematice tak, aby ji vnímali jako jeden ze způsobů porozummění světu a aby pro ně nebyla frustrující.

O to nám v naší práci jde. Budeme spokojeni, pokud umožníme radostné poznávání (nejen) matematiky stále více zájemcům.

Projekty

Výroční zprávy

Ke stažení

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies