Zasloužená radost z poznávání

O H-mat, o.p.s.

Za Hejného metodou stojí tým lidí z H-MAT, o.p.s., kterou v roce 2013 založil prof. Milan Hejný společně se svojí vnučkou Annou Kuřík Sukniak. Naším cílem je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat, jejímž autorem je Milan Hejný.

Tým hejného metody

Zakladatelé

 

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
hlavní autor, zakladatel, čestný předseda

 

 

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
členka správní rady, zakladatelka, lektorka, spoluautorka

Správní rada

Ing. Martin Bek
předseda správní rady

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
členka správní rady, tutorka lektorů, certifikant lektorů, spoluautorka, expert pro 2. st. ZŠ a SŠ

RNDr. Michal Hejný
člen správní rady

Mgr. Jan Šedo
člen správní rady, produkce učebnic, IT

Mgr. Magdalena Málková
členka správní rady, tutorka lektorů

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
členka správní rady, zakladatelka, lektorka, spoluautorka

Dozorčí rada

Prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
předsedkyně dozorčí rady
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karel Valo
člen dozorčí rady
Nadace České Spořitelny

Mgr. Miroslava Illová
členka dozorčí rady
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha

Rada tutorů

RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
předsedkyně rady tutorů

Mgr. Petra Antlová
členka rady tutorů

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
členka rady tutorů, certifikant lektorů

Realizační tým

Gabriela Tylingerová
ředitel H-mat, o.p.s., fakturace
gabriela.tylingerova@h-mat.cz

Ing. Tereza Lorencová
koordinátorka kurzů, certifikáty
tereza.lorencova@h-mat.cz

Mgr. Jan Šedo
produkce učebnic, marketing, ICT
jan.sedo@h-mat.cz

Ing. Mgr. Romana Petráňová
podpora a koordinátorka Rady tutorů
romana.petranova@h-mat.cz

Mgr. Markéta Škutová
podpora a koordinátorka lektorů, akreditace vzdělávacích programů, didaktické pomůcky
marketa.skutova@h-mat.cz

Mgr. Marcela Hanušová
manažerka projektu "Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky"
marcela.hanusova@h-mat.cz

Spoluautoři učebnic a doprovodných materiálů

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
hlavní autor 1. a 2. stupeň

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
hlavní autor MŠ, spoluautorka 1. stupeň

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
spoluautorka 1. a 2. stupeň

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
spoluautorka 2. stupeň

PhDr. Štěpán Ročák
spoluautor 1. stupeň

Mgr. Václav Strnad
spoluautor 1. stupeň

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
spoluautorka 1. a 2. stupeň

Mgr. et Mgr. Pavel Šalom
spoluautor učebnic pro 2. stupeň

Certifikovaní lektoři

Co děláme a proč nás to baví

Výuku matematiky stavíme na tvořivosti a vlastní práci žáků. Při ní má učitel nezastupitelnou roli zasvěceného a empatického průvodce žáků.

Naší snahou je rozšířit existující nabídku způsobů výuky matematiky, ve které dnes převládá výklad učitele a nácvik postupů a pravidel. V našem přístupu má žák dostatek prostoru pro vlastní tvořivost, autonomní myšlení a vzájemnou komunikaci. Učí se formulovat vlastní myšlenky, poslouchat a kriticky posuzovat myšlenky spolužáka. V diskusích se třída učí demokracii jako společné cestě řešení problémů a hledání pravdy.

Dvě na sobě nezávislá šetření (ČŠI a naše interní) ukazují, že učitelé, kteří naši nabídku přijali, jsou v drtivé většině (98% případů) se změnou výuky matematiky spokojeni a považují ji za vhodnou. Hejného metodu nebo její prvky si již zvolilo zhruba 800 škol. Učitelé oceňují pro ně překvapivý zápal žáků a zmiňují, jakou radost jim přináší odhalování matematiky jejich třídou.

Myslíme si, že je třeba změnit způsob výuky matematiky a tím i postoj žáků k matematice tak, aby ji vnímali jako jeden ze způsobů porozummění světu a aby pro ně nebyla frustrující.

O to nám v naší práci jde. Budeme spokojeni, pokud umožníme radostné poznávání (nejen) matematiky stále více zájemcům.

Projekty

Výroční zprávy

Ke stažení

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2022 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies