Zasloužená radost z poznávání

O H-mat, o.p.s.

Za Hejného metodou stojí tým lidí z H-MAT, o.p.s., kterou v roce 2013 založil prof. Milan Hejný společně se svojí vnučkou Annou Kuřík Sukniak. Naším cílem je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat, jejímž autorem je Milan Hejný.

Tým hejného metody

Správní rada

 

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
předseda správní rady, tutor lektorů, hlavní autor

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
členka správní rady, tutorka lektorů, spoluautorka, expert pro MŠ

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
členka správní rady, tutorka lektorů, spoluautorka, certifikant lektorů

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
členka správní rady, tutorka lektorů, spoluautorka, expert pro 2. st. ZŠ a SŠ

Dozorčí rada

Doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
předsedkyně dozorčí rady
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karel Valo
člen dozorčí rady
Nadace České Spořitelny

Mgr. Miroslava Illová
členka dozorčí rady
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha

Realizační tým

Ing. Tomáš Rychecký
ředitel H-mat, o.p.s.
tomas.rychecky@h-mat.cz

Gabriela Tylingerová
koordinace akcí H-mat, o.p.s., finance
gabriela.tylingerova@h-mat.cz

Ing. Tereza Mihályová
koordinátorka kurzů, certifikáty
tereza.mihalyova@h-mat.cz

Mgr. Jan Šedo
produkce učebnic, marketing, ICT
jan.sedo@h-mat.cz

Mgr. Markéta Škutová
koordinátorka rozvoje lektorů, podpora tutorů, didaktické pomůcky
marketa.skutova@h-mat.cz

Lucie Pastuchová, DiS.
projekt ESF "Matematické kluby," "Kolegiální podpora" a "Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky"
lucie.pastuchova@h-mat.cz

Spoluautoři učebnic a doprovodných materiálů

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
předseda správní rady, tutor lektorů, hlavní autor

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
členka správní rady, tutorka lektorů, spoluautorka, expert pro MŠ

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
členka správní rady, tutorka lektorů, spoluautorka, certifikant lektorů

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
členka správní rady, tutorka lektorů, spoluautorka, expert pro 2. stupeň

Mgr. Václav Strnad
lektor, spoluautor učebnic pro 1. stupeň

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
lektorka, spoluautorka učebnic

Mgr. et Mgr. Pavel Šalom
lektor, spoluautor učebnic pro 2. stupeň

Certifikovaní lektoři

Co děláme a proč nás to baví

Výuku matematiky stavíme na tvořivosti a vlastní práci žáků. Při ní má učitel nezastupitelnou roli zasvěceného a empatického průvodce žáků.

Naší snahou je rozšířit existující nabídku způsobů výuky matematiky, ve které dnes převládá výklad učitele a nácvik postupů a pravidel. V našem přístupu má žák dostatek prostoru pro vlastní tvořivost, autonomní myšlení a vzájemnou komunikaci. Učí se formulovat vlastní myšlenky, poslouchat a kriticky posuzovat myšlenky spolužáka. V diskusích se třída učí demokracii jako společné cestě řešení problémů a hledání pravdy.

Dvě na sobě nezávislá šetření (ČŠI a naše interní) ukazují, že učitelé, kteří naši nabídku přijali, jsou v drtivé většině (98% případů) se změnou výuky matematiky spokojeni a považují ji za vhodnou. Hejného metodu nebo její prvky si již zvolilo zhruba 800 škol. Učitelé oceňují pro ně překvapivý zápal žáků a zmiňují, jakou radost jim přináší odhalování matematiky jejich třídou.

Myslíme si, že je třeba změnit způsob výuky matematiky a tím i postoj žáků k matematice tak, aby ji vnímali jako jeden ze způsobů porozummění světu a aby pro ně nebyla frustrující.

O to nám v naší práci jde. Budeme spokojeni, pokud umožníme radostné poznávání (nejen) matematiky stále více zájemcům.

Projekty

Výroční zprávy

Ke stažení

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2021 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Zveme vás na tradiční letní školy (pobytové na Vysočině a příměstské v Praze, Brně a Ostravě): seminare.h-mat.cz/vicedenni-skoly.

 
Zavřít