Zasloužená radost z poznávání

Projekt Matematické kluby

H-mat, o.p.s. je od 1.1.2017 do 31.12.2019, tedy po dobu 3 let, zapojena do výzkumně-rozvojového projektu zaměřeného na rozvoj matematické gramotnosti  i u žáků se socio-ekonomickým a kulturním znevýhodněním formou volnočasové aktivity - tzv. matematických klubů vedených Hejného metodou. H-mat, o.p.s.  v projektu vystupuje jako partner s finančním příspěvkem. Předkladatelem a příjemcem finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je Nová škola, o.p.s..

Cílem projektu je připravit obsahy série setkání volnočasových matematických klubů pro žáky 1.-3. tříd ZŠ, případně dětí z tříd přípravných, tyto v rámci činnosti klubů ověřit a prakticky upravit v reakci na zjištěné specifické potřeby zúčastněných dětí (např. očekávané nedostatečná znalost vyučovaného jazyka, odlišná mentalita, životní styl, nedostatečná sociální a ekonomická podpora ve vzdělávacím procesu stran rodiny apod.). Testování a ověřování připravených obsahů v klubech probíhá na základě partnerské spolupráce vedoucích klubů (pedagogů ZŠ) a metodického týmu projektu – metodou tzv. akčního výzkumu.

Výstupem projektu bude pilotně ověřená didaktická podpora vedoucího volnočasových matematických klubů pro kulturně a sociálně heterogenní skupinu žáků 1.-3. tříd ZŠ, příp. dětí z přípravných tříd (tzn. se zapojením žáků a dětí ze socio-ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Její součástí budou: 1. komentované metodické materiály pro realizaci matematických klubů po dobu jednoho školního roku vedených Hejného metodou, 2. praktické návody, jak metodické nástroje používat ve specifických situacích demonstrovaných na případových studiích, 3. výzkumná zpráva shrnující nejdůležitější získaná zjištění a zkušenosti.

Matematické kluby probíhají v prvním roce projektu v ZŠ Merhautova a jejím detašovaném pracovišti Vranovská, Brno (2 kluby) a ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov (1 klub). V dalších 2 letech bude činnost klubů rozšířena i na další ověřovací kluby v ZŠ Kontešinec, Český Těšín; ZŠ Jižní předměstí, Rokycany; ZŠ Staňkov; 5.ZŠ Kolín; ZŠ Vejprty; ZŠ Tomáše Šobra, Písek (celkem 9 klubů).

Realizační tým projektu na straně H-mat, o.p.s.:

 • Projektový a  fin. management a kontaktní osoba: Lucie Pastuchová, DiS., mail: lucie.pastuchova@h-mat.cz
 • Vedoucí odborného týmu: Mgr. Martina Němcová Šašková
 • Odborný garant pro VOBS: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
 • Vedoucí metodička projektu: Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
 • Odborná pracovnice v akčním výzkumu I: Kateřina Loucká
 • Odborná pracovnice v akčním výzkumu II: Olga Lišková
 • Tvůrkyně obsahů I: Mgr. Jana Bartoňová
 • Tvůrkyně obsahů II: Mgr. Jana Loulová
 • Metodička II.I: PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Metodička II.II: Mgr. Iva Kolandová
 • Expertka pro romské záležitosti: Bc. Leona Bikárová
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2020 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Informace k aktuální situaci: Zpřístupnili jsme elektronické verze učebnic a pracovních sešitů včetně metodik zdarma na portálu www.h-edu.cz, další opatření a tipy pro učitele i rodiče jsou sepsány zde.

Semináře veřejné i objednané školami v době od 16. března do 1. dubna budou realizovány po ukončení karantény.

Zavřít