Zasloužená radost z poznávání

Projekt Matematické kluby

H-mat, o.p.s. byl od 1.1.2017 do 31.12.2019, tedy po dobu 3 let, zapojen do výzkumně-rozvojového projektu zaměřeného na rozvoj matematické gramotnosti  i u žáků se socio-ekonomickým a kulturním znevýhodněním formou volnočasové aktivity - tzv. matematických klubů vedených Hejného metodou. H-mat, o.p.s.  v projektu vystupoval jako partner s finančním příspěvkem. Předkladatelem a příjemcem finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla Nová škola, o.p.s..

Cílem projektu bylo připravit obsahy série setkání volnočasových matematických klubů pro žáky 1.-3. tříd ZŠ, případně dětí z tříd přípravných, tyto v rámci činnosti klubů ověřit a prakticky upravit v reakci na zjištěné specifické potřeby zúčastněných dětí (např. očekávané nedostatečná znalost vyučovaného jazyka, odlišná mentalita, životní styl, nedostatečná sociální a ekonomická podpora ve vzdělávacím procesu stran rodiny apod.). Testování a ověřování připravených obsahů v klubech probíhalo na základě partnerské spolupráce vedoucích klubů (pedagogů ZŠ) a metodického týmu projektu – metodou tzv. akčního výzkumu.

Výstupem projektu je pilotně ověřená didaktická podpora vedoucího volnočasových matematických klubů pro kulturně a sociálně heterogenní skupinu žáků 1.-3. tříd ZŠ, příp. dětí z přípravných tříd (tzn. se zapojením žáků a dětí ze socio-ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Její součástí jsou: 1. komentované metodické materiály pro realizaci matematických klubů po dobu jednoho školního roku vedených Hejného metodou, 2. praktické návody, jak metodické nástroje používat ve specifických situacích demonstrovaných na případových studiích, 3. výzkumná zpráva shrnující nejdůležitější získaná zjištění a zkušenosti.

Matematické kluby probíhaly v prvním roce projektu v ZŠ Merhautova a jejím detašovaném pracovišti Vranovská, Brno (2 kluby) a ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov (1 klub). V dalších 2 letech byla činnost klubů rozšířena i na další ověřovací kluby v ZŠ Kontešinec, Český Těšín; ZŠ Jižní předměstí, Rokycany; ZŠ Staňkov; 5.ZŠ Kolín; ZŠ Vejprty; ZŠ Tomáše Šobra, Písek (celkem 9 klubů).

Realizační tým projektu na straně H-mat, o.p.s.:

  • Projektový a  fin. management a kontaktní osoba: Lucie Pastuchová, mail: [email protected]
  • Vedoucí odborného týmu: Gabriela Tylingerová
  • Odborný garant pro VOBS: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
  • Vedoucí metodička projektu: Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
  • Odborná pracovnice v akčním výzkumu I: Kateřina Loucká
  • Odborná pracovnice v akčním výzkumu II: Olga Lišková
  • Tvůrkyně obsahů I: Mgr. Jana Bartoňová
  • Tvůrkyně obsahů II: Mgr. Jana Loulová
  • Metodička II.II: Mgr. Iva Kolandová
  • Expertka pro romské záležitosti: Bc. Leona Bikárová

Výstupy projektu:

 
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies