Zasloužená radost z poznávání

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. (*23.5.1936 v Martině, Slovensko) je předním českým a slovenským odborníkem v didaktice matematiky. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1959) působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF v Bratislavě a od roku 1991 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

„Škola si myslí, že vím jen to, co jsem se naučil. Omyl. Umím to, co jsem zažil.“ Milan Hejný

Prof. Milan Hejný je autorem nebo spoluautorem

  • 16 matematických publikací,
  • více než 270 publikací z didaktiky matematiky,
  • včetně 13 knih, které jsou často citovány.

Hlavní vědecké výsledky v oblasti didaktiky matematiky (inspirovány otcem Vítem Hejným):

  • Metoda genetické paralely a projekce fylogeneze matematiky do ontogeneze.
  • Metoda atomární analýzy jako nástroj zkoumání záznamů řešitelských procesů žáka.
  • Teorie generického modelu, která popisuje mechanizmus poznávacího procesu, čímž umožňuje učiteli nebo výzkumníkovi diagnostikovat deformované matematické představy žáka a dává podněty k tvorbě reedukačních postupů.
  • Teorie vyučování zaměřeného na budování schémat (Scheme-oriented education).

Experimentálně vyučoval matematiku v letech 1975-79 na ZŠ Košická v Bratislavě (dnes Spojená škola) postupně v 5. - 8. ročníku a 1983-89 postupně v 3. - 8. ročníku na ZŠ Ho Či Minova v Bratislavě (později ZŠ Haanova 28, dnes zrušena).

Od r. 1992 působí na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vychoval čtyři doktorandy, nespočet diplomantů. Vzdělal a ovlivnil tisíce učitelů, koncipoval přípravu budoucích učitelů. Vede výzkumný tým, se kterým založil uznávanou školu didaktiky matematiky. V týmové výzkumné práci vypracoval teorii generického modelu a koncipoval metodu vyučování matematice nazvanou vyučování orientované na budování schémat (VOBS), v angličtině „schema-oriented education”. Od roku 2006 se svým týmem pracoval na učebnicích matematiky pro 1. stupeň ZŠ, které postupně vyšly v letech 2007-2011 spolu s příručkami pro učitele a doprovodnými materiály. V roce 2013 založil H-mat, o.p.s. za účelem rozvoje a šíření metody. S kolektivem autorů v témže roce začal psát učebnice pro 2. stupeň.

Prof. Hejný působil jako hostující profesor na Concordia University v Montrealu, Kanada (10 měsíců) a Central Michigan University v Mount Pleasant, USA (5 měsíců). Přednášel na 13 zahraničních univerzitách a na více než 30 mezinárodních konferencích. Na některých se podílel prací v programovém výboru nebo jako předseda některé dílčí oborové sekce konference.

Prof. Hejný je řešitelem nebo spoluřešitelem 7 domácích a 4 mezinárodních grantových projektů, je členem redakční rady časopisu Educational Studies in Mathematics a redakční rady prestižního nakladatelství Kluwer pro sérii Mathematics Teacher Education.

Je čestným členem Jednoty českých matematiků a fyziků, čestným členem Jednoty slovenských matematiků a fyziků, čestným členem vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a nositelem zlaté plakety Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Komenského univerzity v Bratislavě. V roce 2010 mu byla udělena Medaile MŠMT 1. stupně, nejvyšší rezortní vyznamenání, za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost . V roce 2012 obdržel v rámci projektu „Českých 100 Nejlepších“ ocenění „MathProf ONE“. V roce 2013 mu byla v rámci projektu Matematika s chutí přidělena zvláštní cena. V roce 2014 mu Mensa České republiky udělila čestné uznání. Svaz průmyslu a dopravy ČR ocenil jeho celoživotní přínos v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání v roce 2015. V roce 2017 byl oceněn za celoživotní přínos vzdělávání uvedením do Auly sály, která je součástí výročních cen Eduína. Spolu se svojí organizací H-mat, o.p.s. byl nejdříve v roce 2014 oceněn cenou EDUína a v roce 2019 i superEDUína za vzornou implementaci a šíření principů, které mají přesah daleko mimo matematiku. V roce 2022 mu byl udělet čestný titul emeritního profesora Univerzity Karlovy.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies