Zasloužená radost z poznávání

Co je to „Hejného metoda“?

Netradiční způsob výuky matematiky. Touto metodou učí již přes 750 z 4 100 základních škol v ČR.

Hejného metodu využívá i řada alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí. O metodu profesora Milana Hejného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku (kde se již pilotují učební materiály) či v Kanadě. Učebnicím kolektivu prof. Hejného udělilo MŠMT schvalovací doložku. S výukou orientovanou na budování schémat podle prof. Milana Hejného jsou seznamováni studenti programů Učitelství pro 1. stupeň na pedagogických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Ostravské univerzitě v Ostravě.

12 klíčových principů metody

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Vývoj Hejného metody

Vít Hejný (na fotce vlevo) analyzoval příčinu, proč se jeho žáci nesnaží porozumět problémům a místo toho si raději pamatují vzorečky, které jsou ale vhodné pouze pro řešení standardních úloh. Hledal proto úlohy nestandardní a ty experimentálně testoval na žácích a na svém synovi (na fotce vpravo). Kvůli politické situaci se jeho poznatky neměly možnost více rozšířit.

V roce 1974 se matematik Milan Hejný po rozporu s učitelkou svého syna rozhodl svého syna ve škole učit sám. Společně s několika spolupracovníky začal v Bratislavě rozpracovávat poznatky svého otce. Uceleně byly nové myšlenky publikovány v roce 1987. Na rozdíl od tradiční výuky matematice zaměřené na nácvik standardních úloh je nová metoda zaměřena na budování sítě mentálních matematických schémat, které si každý žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí o svých řešeních se spolužáky.

V devadesátých letech se postupně buduje tým kolem prof. Hejného na Pedagogické fakultě UK a metoda proniká do vysokoškolské přípravy učitelů na PedF UK a prostřednictvím seminářů do školské praxe. Z iniciativy Nakladatelství Fraus napsal tým M. Hejného učebnice pro první stupeň (2007-2012). V roce 2013 zakládá M. Hejný společnost H-mat, o.p.s., která mu umožňuje dál metodu systematicky rozvíjet a šířit. V roce 2015 učebnice využívá 20 % tříd 1. stupně v ČR. Od roku 2015 vydává postupně H-mat, o.p.s. ve vlastní režii materiály pro mateřské školy, učebnice pro 2. stupeň a od roku 2018 postupně též vlastní řadu učebnic pro 1. stupeň. Plánují se učebnice pro střední školy a rozšíření podpory učitelů učících touto metodou. Informovanost o metodě podnítila bádání, zda by se její principy daly využít i v dalších předmětech.

Rozhovor s prof. Milanem Hejným o vývoji metody:

Více o Milanu Hejném

Publikace o metodě

O metodě vyšlo bezpočet publikací, článků a konferečních příspěvků, vybíráme nejvýznamnější z nich
Hejný: Vyučování matematice na 1. stupni ZŠ orientované na budování schémat: Aritmetika.
Hejný a kol.: Teória vyučovania matematiky 2
Hejný, Kuřina: Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování (koupit zde)
Hejný, Novotná, Stehlíková: 25 kapitol z didaktiky matematiky (dostupné online [PDF])
Bachratý: Archiv Víta Hejného

Články ve vědeckých časopisech
Hejný, Jirotková: Contribution of geometry to the goals of education in mathematics (Orbis Scholae 2012/2, dostupné online [PDF])
Hejný: Exploring the Cognitive Dimension of Teaching Mathematics through Scheme-oriented Approach to Education (Orbis Scholae 2012/2, dostupné online [PDF])
Kvasz:Princípy genetického konštruktivizmu (Orbis Scholae 2016/2, dostupné online [PDF])

Ohlasy na hejného metodu

Tohle mi přijde děsně vymakané. Promyšlené, prostě to má hlavu a patu. Celý ohlas

Mgr. Václav Nýč, učitel na ZŠ Nové Město nad Metují
Více ohlasů

Jak vypadá výuka dle hejného metody?

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies