Zasloužená radost z poznávání

Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů

Aktuální termíny projektových on-line akcí pro zapojené účastníky:

datum stupeň lektor a název přihláška

KOLEGIÁLNÍ PODPORA

 „Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“

Projekt Kolegiální podpora se zaměřuje na učitele základních i mateřských škol a také na učitele - lektory. Hlavním smyslem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. Mnozí pedagogové to přirozeně dělají, sdílejí zkušenosti, pomáhají si. S tímto projektem získají učitelé metodickou a finanční podporu a zároveň možnost zapojit se v míře podle svých možností a způsobem, který jim bude osobně vyhovovat.

V projektu chceme šířit Hejného metodu referenčním způsobem, na základě zájmu v souladu s naší běžnou praxí. Hlavní náplní je příprava lektorů, kteří provázejí další učitele rozvojem v profesní oblasti - tedy v Hejného metodě (ale v projektu máme mimo jiné zapojené i lektory kritického myšlení spolu s prvky kooperativního učení a lektorku splývavého čtení) s důrazem na metody učení pedagogů a sdílení mezi sebou – učení kolegiální podpoře. To zahrnuje konkrétně: náslechy, otevřené hodiny, hospitace, intervize, párovou výuku, společné dílny, natáčení a rozbor videí atd.

 Cíl projektu

 Cílem kolegiální podpory je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních a v mateřských školách.

 Časový harmonogram

 Projekt běží od ledna 2017 a byl plánován na 48 měsíců. Také jeho plnou realizaci (individuální i skupinová kolegiální podpora, pedagogický rozvoj a sdílení včetně metodických výstupů) zasáhla negativně opatření z jara 2020. Po dohodě s ŘO / MŠMT byl projekt formou Rozhodnutí z června t.r. prodloužen o 6 měsíců na dobu trvání projektu 54 měsíců. Datum ukončení fyzické realizace projektu je tak nově 30. 6. 2021. Tato změna umožňuje naplnit cíle a výstupy projektu a vychází vstříc současnému zapojení pedagogů v projektu.

Výhody pro zapojenou školu

 Je to šance. Možnost zapojit se do projektu, ve kterém bude škola dostávat metodickou podporu jak v Hejného metodě tak i v metodice sdílení a kolegiální podpory.

Lucie Pastuchová
Koordinátor projektu
[email protected]

Tomáš Rychecký
Manažer projektu
[email protected]

Gabriela Tylingerová
Projektový administrátor
[email protected]

 „Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“, reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Práce s nadanými žáky od MŠ, přes 1. a 2. stupeň až po střední školy. Zúčastněte se seminářů v Praze.

Zavřít