Zasloužená radost z poznávání

Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů

Chci se registrovat/Chci informace

Leták ke stažení

Chci se registrovat/Chci informace

KOLEGIÁLNÍ PODPORA

 „Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“

Projekt Kolegiální podpora se zaměřuje na učitele základních i mateřských škol a také na učitele - lektory. Hlavním smyslem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. Mnozí pedagogové to přirozeně dělají, sdílejí zkušenosti, pomáhají si. S tímto projektem získají učitelé metodickou a finanční podporu a zároveň možnost zapojit se v míře podle svých možností a způsobem, který jim bude osobně vyhovovat.

V projektu chceme šířit Hejného metodu referenčním způsobem, na základě zájmu v souladu s naší běžnou praxí. Hlavní náplní je příprava lektorů, kteří provázejí další učitele rozvojem v profesní oblasti - tedy v Hejného metodě (ale v projektu máme mimo jiné zapojené i lektory kritického myšlení spolu s prvky kooperativního učení a lektorku splývavého čtení) s důrazem na metody učení pedagogů a sdílení mezi sebou – učení kolegiální podpoře. To zahrnuje konkrétně: náslechy, otevřené hodiny, hospitace, intervize, párovou výuku, společné dílny, natáčení a rozbor videí atd.

 Cíl projektu

 Cílem kolegiální podpory je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních a v mateřských školách.

 Časový harmonogram

 Projekt běží od ledna 2017 a je plánován na 4 roky. Nyní probíhá přípravná fáze projektu, setkávání tutorů a interních mentorů a tvorba metodické příručky a nástrojů. Zároveň se pracuje na metodické příručce pro MŠ, která je součástí projektu a která naváže na malou příručku Matematika všemi smysly, aneb Hejného metoda v MŠ. Postupně se setkáváme s jednotlivými lektory (interními mentory), kteří začínají pracovat s pedagogy v rámci kolegiální podpory. Pedagogové i lektoři se zapojují do programu v rámci své situace, plánů a možností. Od začátku školního roku 2017/2018 budou probíhat vedle individuální kolegiální podpory také společná setkávání zapojených lektorů i pedagogů, a to v rámci Dnů vzájemné podpory a Otevřené školy. V tomto čase též budeme pilotovat příručku pro mateřskou školu ve vybraných 10ti MŠ, jejíž výsledná grafická podoba by měla vznikat od července 2018.

Výhody pro zapojenou školu

 Je to šance. Možnost zapojit se do projektu, ve kterém bude škola dostávat metodickou podporu jak v Hejného metodě tak i v metodice sdílení a kolegiální podpory.

Lucie Pastuchová
Koordinátor projektu
lucie.pastuchova@h-mat.cz

Tomáš Rychecký
Manažer projektu
tomas.rychecky@h-mat.cz

Gabriela Tylingerová
Projektový administrátor
gabriela.tylingerova@h-mat.cz

 „Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“, reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2020 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Učebnicím pro 3. ročník z řady učebnic prof. Hejného a kol. H-mat, o.p.s. byla udělena doložka od MŠMT. Lze je objednávat na partnerském eshopu

Na H-edu bude probíhat od 1. června online kurz Procenta s pochopením. Předešlého kurzu Zlomky s pochopením se zúčastnilo na 10 000 dětí!

Informace k aktuální situaci: Zpřístupnili jsme elektronické verze učebnic a pracovních sešitů včetně metodik zdarma na portálu www.h-edu.cz do konce školního roku. Letní školy proběhnou.

Zavřít