Zasloužená radost z poznávání

Semináře a kurzy

Našich seminářů se zúčastnilo od roku 2013 přes 10000 učitelů.

Praha, 7. 10. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 5. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 16 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 12. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 4. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 14 míst
Více informací a přihláška
Brno, 12. 10. 2019, 09:00 - 12:30
Přihlašování do 4. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 13 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 12. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 4. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 13 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 12. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 4. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 12. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 4. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 14 míst
Více informací a přihláška
Brno, 12. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 4. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 12. 10. 2019, 09:15 - 16:15
Přihlašování do 4. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 14 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Rytmus (nejen barevný), Krychlové stavby v 1. ročníku, Teze II: Evidence tabulkou)
Praha, 14. 10. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 12. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 16 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 19. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 11. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 19. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 11. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 13 míst
Více informací a přihláška
Praha, 19. 10. 2019, 09:00 - 12:30
Přihlašování do 11. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 9 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 19. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 11. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 12 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 19. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 11. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Praha, 19. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 11. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Praha, 19. 10. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 11. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 10 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Součtové trojúhelníky, Dětský park, Rytmus a Dřívka ve 2. ročníku, Klíčový princip: Role učitele)
Praha, 21. 10. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 19. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 19 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 22. 10. 2019, 14:00 - 24. 10. 2019, 17:30
Přihlašování do 16. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Dětský park a Vláčky v 1. ročníku, Teze I: Vstup nového manipulativního prostředí)
Praha, 4. 11. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 2. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 18 míst
Více informací a přihláška
Pregramotnost tvarů v Hejného metodě
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele mateřských škol, hodinová dotace 16x45 min.)
Praha, 5. 11. 2019, 14:00 - 28. 11. 2019, 17:30
Přihlašování do 29. 10. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 14 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Krokování, Čtverečkovaný papír, Kombinatorika, Úlohy o věku a Práce s daty ve 2. ročníku, Klíčový princip: Budování schémat)
Praha, 11. 11. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 9. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 18 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Sčítání a odčítání, Násobení a dělení v 5. ročníku)
Praha, 18. 11. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 16. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 18 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 23. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Ostrava, 23. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 12 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Ostrava, 23. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 12 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 23. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Ostrava, 23. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 14 míst
Více informací a přihláška
Praha, 23. 11. 2019, 09:00 - 12:30
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 23. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 13 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Praha, 23. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 13 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Ostrava, 23. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 14 míst
Více informací a přihláška
Praha, 23. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 15. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Krokování, Figurky, Míra v HM v 1. ročníku, Teze III a IV: Nástěnkové úlohy a nové pojmy)
Praha, 25. 11. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 19 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 11 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Liberec, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Liberec, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 14 míst
Více informací a přihláška
Brno, 30. 11. 2019, 09:00 - 12:30
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Liberec, 30. 11. 2019, 09:00 - 12:30
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Liberec, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 14 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Brno, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ
(Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.)
Liberec, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Liberec, 30. 11. 2019, 09:00 - 16:15
Přihlašování do 23. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 15 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Autobus, Sousedé, Bludiště a výstaviště, Sova ve 2. ročníku, Klíčový princip: Prolínání témat)
Praha, 2. 12. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 30. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 19 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Dřívka, Součtové trojúhelníky a kouzla, Myslím si číslo v 1. ročníku, Teze VII: Chybné porozumění úloze)
Praha, 9. 12. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 7. 12. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 18 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Mnohoúhelník, Dělitelnost v 5. ročníku)
Praha, 16. 12. 2019, 14:00 - 17:30
Přihlašování do 14. 12. 2019
nebo do naplnění kapacity
Zbývá 19 míst
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Vláčky, Děda Lesoň, Abaku a Slovní úlohy ve 2. ročníku, Klíčový princip: Skutečná motivace)
Praha, 6. 1. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Část, Zlomek, Desetinné číslo, Objem, Povrch v 5. ročníku)
Praha, 13. 1. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Skládání papíru, Schody, Práce s daty (šifry, Sova, Kimovka) v 1. ročníku, Teze V a VI: Dramatizace a problém stejnosti)
Praha, 20. 1. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Krychlové stavby, Barevné trojice, Figurky, Skládání papíru ve 2. ročníku, Klíčový princip: Reálné zkušenosti)
Praha, 27. 1. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Práce s daty, Konstrukce v 5. ročníku)
Praha, 3. 2. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Sousedé, Bludiště, Výstaviště v 1. ročníku, Teze IX: Dlouhé úlohy)
Praha, 10. 2. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Biland a ciferník, Vennův diagram v 5. ročníku)
Praha, 24. 2. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Oblékání krychle, Násobilkové čtverce, Konstrukce v rovině a geoboard ve 2. ročníku, Klíčový princip: Radost z matematiky)
Praha, 2. 3. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Řady, Pravděpodobnost a náhoda v 5. ročníku)
Praha, 9. 3. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Parkety, Hadi v 1. ročníku, Teze X: Vstup učitele do myšlenkového procesu žáka)
Praha, 16. 3. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Parkety, Schody, Rodina, Myšlené číslo, Šifra ve 2. ročníku, Klíčový princip: Podpora spolupráce)
Praha, 23. 3. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Praha, 30. 3. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Násobení a dělení v HM, Hadi a Pavučiny ve 2. ročníku, Klíčový princip: Vlastní poznatek)
Praha, 6. 4. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Autobus, Barevné trojice v 1. ročníku, Teze XII: Stejnost v geometrii)
Praha, 20. 4. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Numerace v HM, Autobusové linky, Číselná osa, Míra, odhad, obvod a obsah ve 2. ročníku, Klíčový princip: Práce s chybou)
Praha, 27. 4. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Desetinné číslo, Zlomek, Geometrie v 5. ročníku)
Praha, 4. 5. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Abaku, Zlomky v HM, Rodina v 1. ročníku, Teze XI: Proces zobecňování)
Praha, 11. 5. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Zlomky v HM, Mince, Sčítací tabulka, Hodiny ve 2. ročníku, Klíčový princip: Přiměřené výzvy)
Praha, 18. 5. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
(Slovní úlohy s antisignálem, Peníze, Měření času, Koncepce HM v 1. ročníku, Teze XIII: Učitel kouzlí)
Praha, 25. 5. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška
Praha, 1. 6. 2020, 14:00 - 17:30
Na tento termín bude přihlašování spuštěno 1. 1. 2020
Více informací a přihláška

Nenalezl/a jste vhodný seminář pro vás nebo není žádný ve vašem okolí? Napište nám! Pokusíme se vám vyhovět.

Seminář na vaší škole

Na vaši školu si můžete pozvat některého z našich lektorů, který u vás realizuje seminář z naší nabídky. Pro realizaci je nutná interaktivní tabule nebo počítač s dataprojektorem.

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít