Zasloužená radost z poznávání

Ohlasy

Co o metodě říkají známé osobnosti, učitelé, rodiče a děti.

Ohlasy známých osobností

Z odborných textů prof. Hejného a jeho spolupracovníků je zřetelné, že metoda VOBS není nějaký „rychlokvašený“ pokus o alternativu za každou cenu, ale propracovaná a promyšlená metoda, která vzešla z dlouholeté práce v terénu, na školách a s žáky. Celý ohlas

Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus
vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR

Metoda pana profesora Hejného je jedinečná a přínosná nejen díky její koncepci, ale hlavně v principech přesahujících pouhou matematiku a jejich propojení do dalších oborů. Celý ohlas

Ing. Tomáš Salomon
předseda dozorčí rady Nadace České spořitelny a předseda představenstva České spořitelny

Metoda skvěle a přirozeně využívá zvídavosti, hravosti, otevřenosti a zájmu dětí, a může tak plně využít jejich velkého potenciálu. Celý ohlas

Ing. Pavel Kysilka, CSc.
zakladatel a předseda správní rady 6DAcademy

Hejného metoda vede k oblibě matematiky, pochopení souvislostí okolo nás a k rozvoji logického myšlení. Celý ohlas

Ing. Zbyněk Frolík
generální ředitel Linet s.r.o.

Bude skvělé pro naši zemi, pokud se styl výuky touto metodou rozšíří do co nejvíce škol. Celý ohlas

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD.
spolumajitel RSJ

Metoda pana profesora Hejného má promyšlenou a vyzkoušenou metodiku, jak všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevování. Celý ohlas

Mgr. Vladimír Srb
vedoucí vzdělávacího programu Nadace České spořitelny

Ohlasy učitelů

Tohle mi přijde děsně vymakané. Promyšlené, prostě to má hlavu a patu. Celý ohlas

Mgr. Václav Nýč
učitel na ZŠ Nové Město nad Metují

Důležitý klad vidím v tom, že se děti učí pracovat s chybou – že to není nic závažného. Celý ohlas

Mgr. Klára Zelinková
učitelka na Cyrilometodějské základní škole v Brně

Hejného metoda se v naší třídě promítá do všech hodin. Tento postup mě motivuje, a proto bych jej neměnila. Celý ohlas

Mgr. Jana Slavíková
učitelka na Cyrilometodějské základní škole v Brno

Hejného metoda rozvíjí také mě jako člověka a jako učitelku. Celý ohlas

Mgr. Ludmila Hedvika Šimšíková
učitelka na Cyrilometodějské základní škole v Brně

Ohlasy rodičů

Samotný konstruktivistický přístup, respekt k dítěti a jeho chybám a další principy metody mají svůj velký význam i nad rámec konkrétní aplikace metody v knížkách a cvičení v konkrétních prostředích. Celý ohlas

Jiří Brázda
rodič

Matematika se u nás doma stala předmětem číslo jedna a syn ji vyžaduje i o víkendech. Celý ohlas

Dagmara Špačková
maminka syna v domácím vzdělávání

Barborka si domácí úkoly dělala s chutí, dokonce si vymýšlela vlastní, a po nás požadovala, abychom se zúčastnili řešení a učila mladšího bratra. Celý ohlas

Bc. Lenka Havlíková
maminka žačky na ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Zážitkem pro nás jako rodiče byl fakt, že naše nejmladší dítě dokázalo pro „Hejného matematiku“ nadchnout dítě nejstarší, studující tento předmět na vysoké škole. Celý ohlas

Řeholovi
rodiče žáka z Cyrilometodějské základní školy v Brně

Díky Hejného metodě si dcera často dokáže odvodit i věci, o kterých nemohli ve škole ještě ani mluvit. Celý ohlas

Lenka Málková
maminka Kateřiny z 2. třídy na ZŠ Jesenice

Když si dítě po ukončení 1.stupně ZŠ dokáže samostatně poradit se soustavou dvou rovnic, tak je buď génius anebo má prostě dobrou matematickou průpravu. Celý ohlas

Ing. Jakub Šebek
tatínek žáka z Cyrilometodějské základní školy v Brně

To, že mám možnost zajistit takový styl vzdělávání svému synovi, považuji za jeden z největších úspěchů mé snahy vytvářet mu co nejlepší podmínky pro jeho dětství plné radostného rozvoje. Celý ohlas

Zuzana Černohousová
maminka žáka ze ZŠ Londýnská, Praha

Ohlasy dětí

Jsem ráda, že se na matematiku díváme jiným pohledem než ostatní. Hodně se zde při této metodě rozvíjí kreativita a schopnost logického myšlení, a to mě na tom baví. Celý ohlas

Kateřina Osinková
žačka na ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka

Vychovával nás k tomu, aby sme svoj názor mali, vedeli ho vysvetliť a obhájiť, alebo sa ho so cťou vzdať, ak sme museli uznať, že nebol správny. Celý ohlas

Dušan Franců
žák Milana Hejného v 70. letech, manažer ve firmě AtoS

Často pracujeme ve skupinkách, abychom si třeba mohli navzájem vysvětlit, čemu nerozumíme. Celý ohlas

Barbora Havlíková
žačka na ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Další vaše zkušenosti, komentář ke kritice Hejného metody a informace o dostupných datech najdete na stránce Vaše zkušenosti, kde se také můžete podělit o svojí zkušenost.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies