Zasloužená radost z poznávání

Kritika Hejného metody

V roce 2018 se média věnovala kritice Hejného metody skupinou lidí, kteří mají jiný názor na to jak by měla vypadat výuka matematiky. Přestože se tato názorová kritika neopírá o žádná data, bereme ji jako příležitost k důležité diskuzi. Reagovali jsme na ni již otevřeným dopisem Jednotě českých matematiků a fyziků a reagovala na ni i Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na část kritiky, která nám však byla známa již dříve, reagujeme v našich učebnicích, které vydáváme letos přímo v H-mat, o.p.s. Prof. Dlaba jsme vyzvali k doložení jeho tvrzení z rozhovoru v DVTV nebo omluvě. Prof. Dlab se za svoje slova omluvil emailem panu profesorovi Hejnému.

Rádi používají slovo "experiment" a doplňují k němu pro větší přitažlivost slovo "nebezpečný." O experiment šlo jistě v době, kdy Vít Hejný zkoušel na svém synovi Milanovi svůj didaktický přístup a také v 80. letech, kdy prof. Milan Hejný a jeho kolegové poprvé ve školské praxi aplikovali myšlenky Víta Hejného v několika třídách. Publikace shrnující zkušenosti z těchto experimentů (Hejný a kol.: Teória vyučovania matematiky 2) se stala - mimo jiné - i učebním textem didaktiky matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, ke které se kritici hlásí. Dále probíhaly a nadále probíhá stovky dílčích experimentů, které ověřovali a ověřují dílčí prvky metody. Dále lze do určité míry nazvat experimentem pilotáž učebnic, která vždy předcházela vydání učebnic prof. Hejného (na 2. stupni navíc v násobně větším rozsahu než na stupni 1. díky podpoře nadací Nadace České spořitelny a Nadace Karla Janečka). Odmítáme však označení "experiment" pro následnou výuku za využití těchto učebnic na téměř osmi stovkách škol, které se pro ni svobodně rozhodly. Jistě některé školy mohou experimentálně zkoušet tento způsob výuky a porovnávat jeho výsledky například s paralelními třídami učenými jinak. Toto si řídí jednotlivé školy a učitelé, kteří mají zákonem danou svobodu volby výukové metody.

Dotyční zpochybňují veškerá data jak naše interní, tak např. společnosti Kalibro i dvě tematické zprávy České školní inspekce (TZ1 na webu ČŠIzprávy v médiíchTZ2 na webu ČŠI), studii Národního ústavu pro vzdělávání (na vyžádání na NÚV) nebo studie publikované v odborném časopise Studia pedagogica a uvádějí z našeho pohledu ojedinělé (výukou dle Hejného metody prošly již desítky tisíc dětí) a o žádné studie se neopírající negativní zkušenosti s výukou Hejného metodou. Další veřejná data a studie shromažďujeme na stránce Zkušenosti s Hejného metodou.

Zpětnou vazbou od učitelů, rodičů i dětí se poctivě zabýváme. Snažíme se řešit i případy žáků, kteří by měli problémy a vyhledávali pomoc odborníků ať už by se vyučovali jakoukoli metodou. Snažíme se proto o nastavení systematické spolupráce s Pedagogicko-psychologickými poradnami.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies