Zasloužená radost z poznávání

Profesor Dlab se omluvil profesoru Hejnému / Prohlášení společnosti H-mat k rozhovoru DVTV s profesorem Dlabem

Těší nás, že se DVTV věnuje tématu matematiky, která si rozhodně zaslouží pozornost. Dovolte mi ovšem reagovat za společnost H-mat na rozhovor s profesorem Vlastimilem Dlabem publikovaný 2. května 2018 pod titulkem Dlab: Matematika je strašák všude, je to vina učitelů. Hejného metoda vede k duševním poruchám žáků.

Profesor Dlab v rozhovoru s moderátorem Martinem Veselovským uvedl celou řadu spekulativních tvrzení. To nejvíce provokativní se objevuje v titulku: podle něho Hejného metodou žáci nesmyslně trpí a údajně existuje řada studií, které dokazují, že mají duševní potíže a vyhledávají pomoc. Vyzvali jsme profesora Dlaba, aby se za svá tvrzení omluvil, anebo aby je doložil ex post, protože při rozhovoru toho nebyl schopen ani na přímou výzvu moderátora.

Profesor Dlab zareagoval omluvou přímo profesoru Hejnému za svoje necitlivé formulace, které DVTV vybralo do nadpisu. V rozhovoru měl v úmyslu odkázat na článek Renaty Wolfové Výuka matematiky na základní škole aneb když se dětem nedaří. Podotýkáme, že tento článek v časopise Řízení školy (2016, č. 6, str. 27–30) nemá charakter studie opírající se o čísla či odborný výzkum, nýbrž je shrnutím zkušeností speciální pedagožky z Pedagogicko-psychologické poradny a jako takový představuje jeden kritický hlas, proti němuž lze obdobně postavit naopak pozitivní reference odborníků s Hejného metodou. Z dopisu profesora Dlaba Milanu Hejnému rovněž vyšlo najevo, že DVTV tento rozhovor natočilo už na konci února a publikovalo jej tedy deset týdnů poté.

DVTV navíc redakčně zvýraznilo a prostřednictvím médií vydavatelství Economia šíří další nepravdivá tvrzení profesora Dlaba týkající se horších výsledků žáků vyučovaných Hejného metodou, či toho, že se negativně odlišují. Jak ukázala studie České školní inspekce, výsledky žáků vyučovaných podle Hejného metody jsou po prvním stupni dokonce o něco lepší, než je průměr. Řadu těchto mýtů stereotypně opakovaných odpůrci Hejného metody profesor Hejný společně se svými nejbližšími spolupracovníky vyvrátil v otevřeném dopise, který pod názvem Ve 21. století dril a biflování děti k matematice nepřitáhnou adresoval Jednotě českých matematiků a fyziků. Tento dopis obsahující přesvědčivá fakta včetně odkazu na studii České školní inspekce byl 12. dubna 2018 rozeslán i médiím a široce diskutován. DVTV mělo tedy příležitost před publikováním rozhovoru dostatek času, aby zohlednilo poměrně bouřlivý vývoj v posledních dvou měsících a korigovalo alespoň některá z tvrzení profesora Dlaba nezakládající se na pravdě. Tím, že to neudělalo a fakta si neověřilo, nadále aktivně přispívá k jejich šíření. Klademe si otázku, kolik má tento přístup společného se seriózní žurnalistikou.

Rozhovorem s profesorem Dlabem se cítí být poškozena nejen Hejného metoda výuky matematiky a její autoři, ale také tisíce učitelů matematiky, kteří ji vzali zcela dobrovolně za svou a s její pomocí vychovávají děti k radosti z poznání. Hejného matematika se poněkud nezaslouženě v posledních měsících stala zástupným symbolem boje o úroveň matematických znalostí českých žáků.

I z těchto důvodů považujeme za nutné, aby byly věci uvedeny na pravou míru.

Za společnost H-mat, o.p.s. její ředitel Tomáš Rychecký


Další informace ke kritice Hejného metody najdete zde.

Tiskové zprávy
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies