Zasloužená radost z poznávání

Učebnice pro výuku Hejného metodou v 1. ročníku

Prof. Hejný a kol. H-mat, o.p.s., 2018


+ elektronická verze na www.h-edu.cz.
TIP: Výhodná nabídka elektronických materiálů na 3 roky.

Ukázky: 1. díl, 2. díl, 3. díl, Příručka učitele, Pracovní gradované karty. Komentovaná fotogalerie.

Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT jako součást ucelené řady, která postupně vzniká.

Objednat učebnice

Učebnice, příručka a pracovní gradované karty jsou k zakoupení na partnerském eshopu www.h-ucebnice.cz.

Na čem jsme si u této řady učebnic dali záležet především?

  • Aplikace aktuálních poznatků z výzkumu týmu vedeném přímo prof. Hejným a ze zpětné vazby učitelů. (Konkrétně např. intenzivnější posilování kalkulativních spojů - tzv. "počtů", úprava prostředí Hadi, odsunutí prostředí Pavučiny až do 2. ročníku, předřazení nového prostředí Vláčky před zavedení prostředí Děda Lesoň...)
  • Odladění gradace úloh v jednotlivých prostředí bez gradačních skoků.
  • Přehledné grafické zpracování, které jsme konzultovali se specialistkou na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a které tvoří jednotnou řadu s našimi druhostupňovými učebnicemi.
  • Komplexní podpora učitele nejen v přímém didaktickém procesu (připravené pomůcky k zakoupení i tipy jak si je levně vyrobit pokud škola nemá peníze na jejich pořízení, podrobná příručka, další úlohy, elektronická verze), ale i v komunikaci s rodiči (učebnice obsahuje lišty zaměřené právě především na rodiče, odkazy pro vysvětlení smyslu jednotlivých prostředí, QR kódy na online podporu pro rodiče ke konkrétním stranám učebnic). Zkoušíme také nové dostupnější formy podpory jako například webinář.
  • Přiměřené množství úloh, aby učitel nebyl ve stresu z nestíhání a měl dostatek času se případně věnovat tomu, co v jeho třídě bude potřeba na straně jedné. Dostupnost dostatečného množství doplňkových materiálů a zásobníku úloh na straně druhé (přímo v příručce učitele, gradovaných kartách, šablonách ke stažení, elektronické podpoře).
  • Praktičnost učebnic (učebnice obsahují tzv. "volné strany" a učebnice tak zároveň supluje žákovský sešit, na vhodných místech jsou předpřipravené šablony, aby se děti nezdržovaly například překreslováním součtových trojúhelníků apod.) a doplňkových materiálů (pracovní gradované karty jsou navázány na konkrétní strany a úlohy; jsou v praktickém lehce přenosném kompaktním balení; učebnice obsahuje QR kódy na každé straně a učitel s "chytrým" telefonem připojeným k internetu se dostane jednoduše a rychle do elektronické verze příručky učitele k dané straně...). 
  • Pečlivé ověřování všech nových věcí při dvouleté pilotáži.

Časté dotazy

Proč vydává prof. Hejný tuto řadu učebnic v H-mat, o.p.s. a nevyužívá služeb jiných nakladatelství?
H-mat je obecně prospěšná společnost, kterou založil prof. Hejný se svojí vnučkou za účelem podpory učitelů, kteří se rozhodli učit způsobem, který navrhuje. Umožňuje mu tak plnou kontrolu nad výslednou podobou učebnic. Navíc veškeré získané prostředky z prodeje učebních materiálů investujeme zpět do podpory vás, kteří touto metodou učíte.

Budou na učebnice pro 1. ročník navazovat v příštím roce učebnice pro 2. ročník?
2. ročník již vyšel v květnu 2019. Vydání učebnic pro 3. - 5. ročník bude navazovat postupně další roky. Vytvoří tak ve výsledku ucelenou řadu od mateřské školy po 9. třídu spolu s již vznikajícími materiály pro MŠ a 2. stupeň.

V čem se tyto učebnice odlišují od jiných učebnic na trhu, které se zaštiťují jménem pana profesora?
Jsou to učebnice, které reflektují aktuální stav výzkumu týmu vedeného přímo prof. Hejným, který se na žádných jiných, letos vydávaných, učebnicích nepodílel. Učebnice představují zcela originální autorské dílo pečlivě ověřené dvouletou pilotáží. Obsahují standardní didaktická prostředí Hejného metody známá i z jiných učebních materiálů, jejichž je prof. Hejný autorem, ale jsou jiné tam, kde byly výzkumem a ze zpětné vazby od učitelů zjištěny nesrovnalosti. Navíc jsou zavedena prostředí nová, která posilují některé oblasti (například oblast kalkulativních spojů, lidově řečeno "počtů"). V neposlední řadě se také odlišuje grafickým zpracováním, které má za hlavní cíl přehlednost a vhodnost i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Na první pohled je poznáte také podle modrého obalu. ;o)

Jaké další podpůrné materiály k učebnicím nabízíte? Kdy budou dostupné?
K učebnicím vyjde v červnu podrobná příručka učitele. Již nyní jsou k dispozici kopírovatelné pracovní gradované karty, řada vhodných didaktických pomůcek včetně balíčku pro žáka. Elektronická verze učebnic je v pracovní verzi již k dispozici na www.h-edu.cz s aktuální výhodnou nabídkou pořízení licence na všechny dostupné materiály k této řadě učebnic na 3 roky. Plná verze bude připravena k začátku školního roku.

Je možné si učebnice pořídit ve výhodném balíčku spolu s materiály do dalších předmětů?
Po dohodě se společností Rubínka si naše učebnice můžete pořídit výhodně spolu s učebními materiály pro psaní a čtení. Více na partnerském eshopu Rubínka.

Koupit učebnice

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies