Zasloužená radost z poznávání

Hejného metoda a Abaku spojují síly. Děti si zlepší počtářské schopnosti

V učebnicích matematiky prof. Hejného, které letos vydává H-mat, o. p. s., a podle nichž se budou učit žáci 1. ročníků základních škol od začátku nového školního roku (další informace na www.h-mat.cz/ucebnice/1rocnik), přibude oproti známým prostředním z Hejného metody jako krokování, pavučiny, autobus… mimo jiné i didaktické prostředí Abaku

Kolektiv autorů H-mat, o. p. s., v čele s prof. Milanem Hejným vyšel na základě ověřování nového prostředí ze stejnojmenné metody výuky aritmetiky. Abaku metodika pomáhá dětem budovat, prohlubovat a upevňovat počtářské schopnosti velmi jednoduchou a maximálně účinnou herní formou. 

„Vycházíme tak vstříc učitelům, kteří si přáli více procvičovacích úloh na početní operace s čísly. Na rozdíl od jiných způsobů však toto prostředí sleduje i další matematické cíle: v prostředí Abaku se rozvíjí kombinatorika, komutativita, práce s číselnými výrazy, rovnice, parita a další. Především je vidět, jak tato metoda děti baví, a každý si to může sám ověřit,“ vysvětluje profesor Milan Hejný a dodává, že Hejného metoda nepřebírá metodiku Abaku jedna ku jedné, nýbrž z ní vychází, rozvíjí ji a doplňuje k dosažení dalších didaktických cílů.

„Počítejte s námi,“ odpovídá autor základní koncepce metodiky Abaku Mgr. Vladimír Tesař na otázku, jak se mohou učitelé nejlépe přesvědčit o funkčnosti Abaku ve výuce aritmetiky. 

To, že Abaku podporuje přirozenou hravost a pomáhá rozvíjet matematické dovednosti, potvrzuje i učitelka Alena Vávrová. „Abaku nenaučí řešit rovnice, nenaučí konstruovat geometrické úlohy, ale dokonale zafixuje počtářské dovednosti. Nahradí dril hrou tak přirozeně, že si dítě žádného drilu nevšimne,“ dokládá pedagožka ze ZŠ Karla Čapka, Praha.

Přes 90 % učitelů potvrzuje, že s podporou Abaku se děti více zapojují do výuky

Ligou Abaku prošlo od jejího založení v roce 2013 okolo 5 000 hráčů. Učitelé po letech praktického testování dospěli k závěru, že hra Abaku nejen děti baví, ale dokáže změnit jejich přístup k matematice.

„Aplikace Abaku je mým výborným pomocníkem, jak matematiku přiblížit dětem, aby byla zábavná a nebyla strašákem. Ukotvuje nejen počtářské, ale i kombinační, strategické a logické schopnosti, což se projevuje i v klasické výuce matematiky. Žáci v hodinách lépe rozumí nové látce a s učitelem častěji spolupracují. To se projevuje například ve výsledcích testování společnosti SCIO. Řešení nestandardních úloh bylo u těchto žáků na vysoké úrovni,“ říká učitel Tomáš Krätschmer ze ZŠ Velký Újezd.

Průzkum mezi učiteli ukázal, že více než 75 % žáků, kteří původně matematiku odmítali, považuje Abaku za zábavné a rádi s ním tráví i svůj volný čas. Více než 90 % učitelů se shoduje na tom, že by Abaku doporučili jiné škole. Abaku totiž dokáže výrazně aktivovat přirozené početní schopnosti jedince a zlepšuje rychle průměr dovedností ve třídě. Na svých žácích to pozoruje i učitelka Jaroslava Bížová ze ZŠ Mšené-Lázně: „V letošním roce je jejich zlepšení velmi zřetelné a, řekla bych, až skokové. S počítáním nemá téměř nikdo problém a všichni se při učení a počítání radujeme.“

„Hejného metoda v rukou motivovaného učitele podporuje u dětí dlouhodobě kladný vztah k matematice a vzdělání obecně. Jsem rád, že drtivá většina učitelů, která si Hejného metodu zvolila, to dělá. Pracují na sobě během seminářů pořádaných obecně prospěšnou společností H-mat, sdílejí své zkušenosti a i jinak se podporují,“ uvedl Tomáš Rychecký, který H-mat, o. p. s., vede. „I učitelé na sobě musí stále pracovat, jak v matematických dovednostech, tak v porozumění žákům. S velkou hrdostí sdělujeme, že se jim to daří a mají z toho radost, která je podněcuje k dalšímu úsilí. Právě zasloužená radost z poznávání a úspěchu každého žáka, podložená prací ve škole i mimo ni, nás spojuje s tvůrci Abaku,“ uzavírá Rychecký.

Ti, kteří nemohou čekat na učebnice od profesora Milana Hejného a kolektivu, si mohou pořídit přímo Abaku učebnici, hry nebo elektronickou aplikaci. Vše lze najít na e-shopu: www.h-ucebnice.cz.

Více o metodě Abaku:
http://abaku.org/cs/

Více o Hejného metodě:
http://www.h-mat.cz/hejneho-metoda

Tiskové zprávy
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Práce s nadanými žáky od MŠ, přes 1. a 2. stupeň až po střední školy. Zúčastněte se seminářů v Praze.

Zavřít