Zasloužená radost z poznávání

Učitelské noviny: Česká školní inspekce uspořádala seminář se zaměřením na pedagogickou diagnostiku

Ve středu 5. května 2021 uspořádala Česká školní inspekce další ze svých odborných panelů, který byl tentokrát zaměřen na téma pedagogické diagnostiky jako nezbytného předpokladu kvalitní realizace formativního hodnocení.

Mimořádným hostem panelu byl prof. Milan Hejný, který vedl jeho hlavní část s názvem „Komentované příběhy“. Vystoupení prof. Hejného probíhalo formou řízené diskuze nad příběhy, které účastníci obdrželi předem i s otázkami. Prof. Hejný uvedl svoje vystoupení tím, že učitel není encyklopedie, ale měl by být také dobrým psychologem a pozorovatelem a měl by mít děti rád. Na základě reálných příběhů měli účastníci možnost diskutovat nad tím, jak důležitou roli v učení hrají radost a nadšení žáka z dalšího objevu a poznání a jakou motivací je pro žáka uvědomění si toho, že na mnoho nového může přijít sám. Zajímavá byla i diskuze nad „mlčením žáka“, kdy je právě na učiteli, aby rozpoznal, zda dítě neodpovídá, protože nad otázkou přemýšlí, nebo je pro něj příliš obtížná a neví si s ní rady, anebo proto, že učitelem položená otázka je žákovi nesrozumitelná, protože ji nepoložil správně.

Celý článek naleznete v Učitelských novinách, číslo 20/2021.

Publikováno

19. 5. 2021

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies