Zasloužená radost z poznávání

Rodina a škola: Jde to jinak

Za jeden z typických znaků alternativních metod se považuje, že žák je ve výuce aktivní a že se přihlíží k jeho individuálním potřebám a zájmům. Vychází se z přirozené touhy objevovat nové věci. Na 1. stupni základních škol jsou to často metody založené na názornosti, vyvozování a objevování zákonitostí.

V matematice zaujala čestné místo metoda prof. Hejného. Má své zastánce i odpůrce. Vychází z vyučování orientovaného na budování schémat matematických pojmů, jevů, procesů a situací. Je založena na objevování. K tomu slouží různá prostředí – autobus, krokování, hadi, zvířátka dědy Lesoně, pavučiny, mince, parkety, indické násobení. Jejich cílem je rozvoj celé osobnosti žáka s využitím jeho předchozích zkušeností. Důraz se klade i na diferencovanou výuku přizpůsobenou schopnostem jednotlivých žáků a podporu spolupráce.

Celý článek naleznete v časopise Rodina a škola, str. 1415.

Publikováno

4. 3. 2022

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies