Zasloužená radost z poznávání

MF DNES: Víte jak to je?

MF Dnes publikovala pro své čtenáře test k prověření jejich matematických a logických schopností , a to na příkladech určené pro žáky základních škol. 

Redaktoři MF Dnes se profesora Milana Hejného zeptali na pár otázek a jeho odpovědi (níže) publikovali jako příspěvek k danému testu. 

...

ZEPTALI JSME SE

Jaký nesmysl v matematice se traduje mezi lidmi a jak to je správně?

Je to spíše předsudek než nesmysl. Že totiž cílem vyučování matematice je dobrý výkon žáka u zkoušek. Jsem přesvědčen, že cílem by měl být rozvoj žákovy osobnosti. Rozvoj rozumový, jehož podstatou je potřeba intelektuální činnosti, schopnost vidět problémy, umět je analyzovat a hledat řešení prospěšná společnosti. Rozvoj sociální, tedy schopnost spolupracovat, najít si v pracovním týmu tu roli, kde mohu být nejužitečnější. Rozvoj mravní, zejména naučit se mít radost z radosti spolužáka, ke které jsem přispěl.

Můžete prozradit nějaký chyták z oboru?

Výsledkem dělení 5:2 je číslo 2 a zbytek je 1. To zapíšeme 5:2 = 2 (1). Podobně je 9:4 = 2 (1). Tedy 2,5 = 5:2 = 2 (1) = 9:4 = 2,25. To je zjevně chybné. Kde je chyba? Řešení: Znak 2 (1) není jedno číslo, ale nekonečná množina poměrů 5:2, 7:3, 9:4, 11:5, … V zápisu 5:2 = 2 (1) rovnítko neznamená, že to, co je vlevo, je totéž co vpravo. Znamená to, že 9:4 patří do množiny 2 (1). Proto nelze napsat 2 (1) = 9:4. Podobně v běžném jazyce řekneme, že Bohdana je žena, ale výrok „žena je Bohdana“ je vadný, protože i Marie je žena, i Lenka je žena apod.

... 

Test najdete v archívu MF DNES ze dne 22.1. 2018  na straně 12

Publikováno

23. 1. 2018

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies