Zasloužená radost z poznávání

Baška.cz: Hejného metoda a budoucnost našich dětí

Není asi vhodnější doba než právě nový rok, kdy se můžeme zamyslet nad časy, které přijdou.

Pojďme chvíli přemýšlet nad světem, v kterém budou žít a pracovat naše děti. Myslíte si, že svět za 30 let bude podobný nebo stejný? Myslíte, že vaše děti budou mít podobná povolání jako vy? Je velmi pravděpodobné, že tomu tak nebude. Pojďme se nyní společně zamyslet nad tím, jak to bylo dříve.

Před 50 lety se Frýdku-Místku říkalo město šiček a havířů. Nedávno jsem se na hodině ptal žáků, jestli nějakého aktivně pracujícího havíře nebo šičku znají. Neznali a já vlastně také ne.

Podle výzkumů 6 z 10 dětí, které nyní navštěvují základní školu, budou vykonávat práci, která momentálně neexistuje. Nikdy v historii se svět neměnil tak rychle, jako nyní. Můžeme zavírat před změnou oči. Nebo ji přijmout a snažit se naše děti vybavit dovednostmi pro budoucnost.

Které dovednosti mají být v budoucnu nejvíce důležité? V tomto díle popíšeme dvě.

Pružnost (flexibilita) – V případě matematiky si pod tousto dovedností můžete představit, že dítě dokáže řešit různě zadané úlohy a samo hledá cesty k řešení (učitel neukazuje hned, jak problém řešit). Málokdo z nás má dnes práci, kde mu někdo řekne: “Budeš to dělat takto”. Zpravidla dostaneme projekt/úkol se slovy: ”Poraď si s tím. Najdi si, kdo ti může pomoci. Zjisti si zdroje informací atd.” Povolání, která jsou rutinní, budou právě v budoucnosti často nahrazena stroji. Množství matematických prostředí u dětí rozvíjí zmíněnou flexibilitu.

Schopnost spolupráce – Dítě na úlohách často spolupracuje s dalšími spolužáky. K podpoře spolupráce slouží úlohy, které mají více řešení a cesta, jak je řešit, není zcela jasná okamžitě. Dítě, které v hodinách mlčí nebo jen odpovídá na učitelem položené otázky, se bude obtížně učit řešit problémy v týmu. V následujícím textu bychom rádi představili jedno matematické prostředí (Výstaviště), kde žáci pracují s kombinatorikou, početními dovednostmi a logikou.

Pravidla prostředí Výstaviště:
Vaším úkolem je naplánovat cestu tak, aby kroky šly postupně od 1, 2, 3 a dále.

Šipky vám ukazují, kde do výstaviště vstupujete a kde vystupujete.

Pokud jsou dvě budovy, tak podle šipky přejděte do druhého výstaviště.

Barevná čísla mimo výstaviště vám naznačují, kolik má být součet v daném řádku.

Některé dovednosti se ve škole rozvíjely odjakživa. Jsou to: důslednost, vytrvalost, poslušnost, rychlost. Nejlépe by to vystihla věta: „Spočítej to všechno, bez chyby, rychle a hlavně sám”.

My učitelé ze ZŠ Baška bychom rádi našim žákům nabídli rádi více. Chtěli bychom naše žáky připravit pro život, který budou žít za 30 let.

Do nového roku přejeme všem mnoho elánu a chuti tvořit budoucnost nejen pro nás.

Tým učitelů ze ZŠ Baška

Zdroj: Zpravodaj obce Baška, 1/2022, str. 18-19

Publikováno

2. 2. 2022

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies