Zasloužená radost z poznávání

Klatovský deník: V Janovicích nechtějí vychovávat chodící kalkulačky

Janovice nad Úhlavou – Učení násobilky neznají děti, které se učí matematiku metodou profesora Milana Hejného. Zatím jedinou školou na Klatovsku, která je registrovaná a učí touto metodou, je Masarykova základní škola v Janovicích nad Úhlavou. 

Hejný metodu dlouho budoval a prověřoval. Nejprve byly vydávány učebnice pro žáky prvního stupně. V současné době je pilotována učebnice i pro šestou třídu. Vize do budoucna je, že by se touto metodou učilo i na gymnáziu a vzdáleně i na vysoké škole. Hejný založil obecně prospěšnou společnost H­mat, která má jako jediná právo šířit jeho metodu výuky matematiky. Od loňského roku začala společnost školit 15 lektorů, kteří budou v rámci České republiky šířit Hejného metodu a vzdělávat učitele. Jednou z lektorek je i Lenka Bořánková, která učí na Masarykově základní škole v Janovicích nad Úhlavou. "Mluvila jsem s panem profesorem Hejným o tom, jak to tady na Klatovsku s touto metodou vypadá a vyjádřila jsem obavu, že o metodu tady u nás není velký zájem. Sama ani nevím o žádné škole, která by učila matematiku podle této metody. Možná je někde nějaká statečná paní učitelka, možná dvě, ale nevíme o nich. Proto cítíme, že by bylo dobré v našem kraji metodu více představit. Rádi bychom oslovili rodiče i děti, ale samozřejmě i učitele," uvedla Bořánková. 

Zásadní rozdíly 

Role učitele se při výuce Hejného metodou (správně metodou VOBS – vyučování orientované na budování schémat) zásadně mění oproti klasickému vyučování a tato změna není pro některé učitele jednoduchá. "Naším cílem není vychovat z dětí chodící kalkulačky, ale přemýšlivé osobnosti. Děti přemýšlí o tom, co řeší, a hlavně úlohy řeší proto, že je řešit chtějí," sdělila učitelka, podle které není problém, když dítě přestoupí ze školy, kde se učí "klasická" matematika a ani naopak. "Jsem stoprocentně přesvědčena o tom, že prvňák, který se učí metodou profesora Hejného, je v oblasti matematiky na mnohem vyšší úrovni," dodala Bořánková. 

V Janovicích touto metodou učí dvě učitelky (tedy dvě třídy), které vzájemně spolupracují. Děti se s matematikou profesora Hejného mají možnost seznámit v domě dětí a mládeže v Klatovech, kde je od 5. listopadu nabízen matematický kroužek. Je určen dětem, které se učí klasickou matematiku a chtějí ji poznat také trochu jinak. Na kroužek se mohou děti hlásit stále přímo v DDM nebo na webových stránkách. 

Semináře v Janovicích 

Další možností poznat jinou výuku matematiky jsou semináře, které se uskuteční 22. října a 5. listopadu ve škole v Janovicích nad Úhlavou. Semináře jsou určeny učitelům i veřejnosti. Seminář je akreditovaný ministerstvem školství. Zájemci se mohou stále hlásit na webových stránkách společnosti H­mat. Začátkem příštího roku je plánována také víkendová akce v Klatovech, která bude určena hlavně dětem a jejich rodičům. Chybět nebudou také odborné semináře a přednášky. 

"O všechny uvedené akce je celorepublikově obrovský zájem. Uvidíme tedy, jak je to s matematikou u nás v Klatovech. Doufejme, že i děti v našem kraji dostanou příležitost objevovat svět matematiky zajímavě a zažijí zaslouženou radost z poznávání," doplnila učitelka. 

--- 

Metoda VOBS, příklady rozdílů oproti "klasické" matematice 

  • žák vše poznává vlastním prožitkem, činností, nejčastěji manipulací. Pomůcky jsou velmi důležité. 
  • důležitá je i diskuze, která je založena na dialogu. Když spolu děti diskutují, učitel vstupuje do diskuze pouze jako moderátor. Děti řeší úlohy, protože chtějí, chtějí zjistit výsledek. Ne proto, že to chce učitel. 
  • pokud žáci dospějí k chybnému závěru, učitel na chybu neupozorňuje. Nabídne další úlohu, která žáky k předchozímu chybnému řešení přivede. Chyba není problém, ale přirozená součást života, tedy i matematického. – matematika se neučí izolovaně – jeden měsíc sčítání, další něco jiného. Úlohy v této metodě jsou povětšinou zaměřeny na více než jeden typ poznatku – stejně jako v běžném životě se vše proplétá. 
  • násobilku se učí jinak. K dispozici mají násobkovou tabulku, kterou někteří používají déle, jiní ji odloží velmi brzy, protože si ji osvojí. Zde hraje důležitou roli individualizace ve výuce a přiměřenost možností pro každého žáka. Úlohy jsou dětem předkládány tak, aby zažily úspěch. Ale zároveň, aby rozvíjely matematické myšlení. 

Autor: DANIELA LOUDOVÁ

Publikováno

20. 10. 2014

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies