Zasloužená radost z poznávání

Letní školu Hejného matematiky absolvovalo během letošních prázdnin 816 učitelů

Neberme jako samozřejmost, že se učitelé v době svého volna a často i za svoje soukromé peníze vzdělávají, aby vyučovali v souladu s trendy v didaktice matematiky. Tento text slouží jako poděkování již více než 10.000 učitelům, kteří v uplynulých čtyřech letech prošli často opakovaně školeními společnosti H-Mat a přispívají k tomu, aby vzdělávání na českých školách bylo pestré a kvalitní.

K prvnímu zářijovému týdnu neodmyslitelně patří zahájení školního roku. Prvňáčci nadšeně přichází poznat své nové spolužáky a učitele, starší žáci se po dvou měsících vrací do školních lavic a učitelé s mnoha očekáváními vítají nový školní rok. Ačkoliv většina z nich již odvedla nelehkou práci v přípravném týdnu, všichni učitelé s chutí a elánem chystají aktivity pro první školní dny. Někteří se vydávají s dětmi do přírody, jiní společně se žáky domlouvají pravidla pro příjemné soužití. Dříve nebo později padne otázka: „Co jste dělali o prázdninách?“. Žáci nadšeně vypravují, jiní kreslí obrázky nebo společně čtou o prázdninových zážitcích z deníků, ukazují si přivezené nebo vyrobené suvenýry.

Stejnou otázku bychom však měli každoročně položit i učitelům, ale s tím rozdílem, že se nebavíme o jejich prázdninách, ale dovolené.

Mezi učiteli by se určitě neztratila ani skupina 816 učitelů matematiky, kteří absolvovali několikadenní vzdělávací akci. Toto nemalé číslo je totiž počet účastníků letních škol, kteří se v době letošních letních prázdnin zúčastnili jedné ze šesti letních škol Hejného metody.

Dvě příměstské proběhly v Praze na fakultní základní škole Barrandov II, další příměstská v Brně na základní škole na Horáckém náměstí v Řečkovicích a tři v kongresovém hotelu Luna na Vysočině.

Mezi účastníky byli učitelé z celé České republiky. Výjimkou již není ani učitel ze Slovenska. Překvapení možná vyvolá učitel, který přiletěl z Velké Británie, nebo přijel z Rakouska.

Všichni organizátoři a lektoři vyjadřují úctu a obdiv všem těmto učitelům za jejich zodpovědný přístup k dalšímu vzdělávání, za jejich snahu změnit vzdělávání našich dětí.

Každá letní škola byla pro všechny lektory i organizační pracovníky, kteří se poctivě připravovali na letošní letní školy již od minulého září, velice povzbudivá a nabíjející. Všichni účastníci využívali maximálně nejen plánovaný „povinný“ program, ale i širokou nabídku volitelných dílen ve večerních hodinách. Pracovní den jak lektorů, tak účastníků měl mnohdy 10 hodin.  Lektoři často s obdivem sledovali značné nasazení učitelů v dílnách. Společným a nejčastěji skloňovaným slovem bylo děti.

Co bylo vlastně náplní letních škol Hejného metody?

Hejného metoda se již několik let rozšiřuje do českých, ale i zahraničních škol. Cílem vícedenních letních škol je dát příležitost účastníkům na vlastní kůži zažít radost z poznávání, to, co bychom rádi dopřáli svým žákům. Všechny dílny jsou vedeny v souladu se dvanácti principy, na kterých Hejného metoda stojí. Tím účastník dostává jedinečnou příležitost principy prožít, zvědomit si je a ujasnit si, zda je tato cesta, tento způsob výuky vhodný i pro něj. Pokud ano, může si být jist, že bude vhodný i pro jeho žáky.

Mnozí učitelé se setkávají s tímto přístupem poprvé. Tak jako učitel ve škole, ani lektor nepředává fakta, nepřednáší, nedává návody, jak se co má učit, jak se musí postupovat. Je pouze na účastnících, jaké závěry si z jednotlivých dílen odnesou. Zjištění, že nic není špatně, že je to jen cesta k hledání pravdy a že chyba je důležitým prostředkem k učení se, k poznávání nových zákonitostí, často vede k přirozené spolupráci v jednotlivých skupinách.

Účastníci mají také jedinečnou možnost potkat se s různě zkušenými kolegy z různých škol i stupňů vzdělávání. Na letních školách se setkávají učitelé z prvního a druhého stupně základní školy i s učiteli mateřských škol. Hejného metodou učí v České republice učitelé z již přibližně třetiny základních škol. Na letních školách tedy mezi učiteli přirozeně dochází ke sdílení. Vzácné zkušenosti, zážitky si předávají učitelé, kteří s Hejného metodou zatím nemají žádné zkušenosti, s těmi, kteří již Hejného metodou učí mnoho let a kteří dokonce prošli mnoha školeními - společně hledají odpovědi na různé otázky. Nebylo výjimkou, že se najde účastník, který absolvoval již několikátou letní školu Hejného metody a odjížděl s tím, že za rok se opět uvidíme.

V závěru každého dne letní školy odevzdávají účastníci písemné zpětné vazby. Mají možnost vyjádřit se k organizační i obsahové stránce vzdělávací akce. Poskytují zpětnou vazbu i samotným lektorům, vznáší další přání a dotazy. Všechny upřímné kritiky jsou cenným příspěvkem jak pro zvyšování odborné kvality lektorů, tak pro zlepšování obsahu a organizace obdobných akcí v následujícím školním roce. Pochvalná ocenění jsou povzbuzením a motorem pro další smysluplnou práci.

Tento text vznikl z iniciativy lektorů H-matu a všech organizátorů. Všichni bychom ještě touto cestou rádi poděkovali všem účastníkům, v drtivé většině učitelům a osobám pracujícím s dětmi, ale též rodičům. Vážíme si toho, že jsme se mohli setkat s tak velkým množstvím lidí, kteří jsou v době své dovolené ochotni se spolu s námi věnovat vzdělávání sebe, ale i druhých. Každý lektor se v každé dílně, od každého účastníka něco nového naučil, něco poznal, obohatil své zkušenosti. Skutečnost, že na našich školách je tolik báječných učitelů, kteří usilují o pestré a kvalitní vzdělávání, dává všemu smysl. Ne to, že všichni začnou metodu hned uplatňoval, ale to, že o svých žácích přemýšlejí, uvažují o možnostech, jak výuku zlepšit, jak respektovat žáka a vést ho k touze po poznávání a hlavě po cestě slušného člověka. Toho si nesmírně vážíme!

Věříme, že se naplní aspoň část společných příslibů, že se během školního roku opět setkáme a že budeme mít další příležitosti ke vzájemnému sdílení a poznávání nových možností.

Tiskové zprávy Soubor TZ_2017-podekovani-ucitelum-a-letni-skoly.docx
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies