Zasloužená radost z poznávání

Projekt Matematické kluby

H-mat, o.p.s. byl od 1.1.2017 do 31.12.2019, tedy po dobu 3 let, zapojen do výzkumně-rozvojového projektu zaměřeného na rozvoj matematické gramotnosti  i u žáků se socio-ekonomickým a kulturním znevýhodněním formou volnočasové aktivity - tzv. matematických klubů vedených Hejného metodou. H-mat, o.p.s.  v projektu vystupoval jako partner s finančním příspěvkem. Předkladatelem a příjemcem finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla Nová škola, o.p.s..

Cílem projektu bylo připravit obsahy série setkání volnočasových matematických klubů pro žáky 1.-3. tříd ZŠ, případně dětí z tříd přípravných, tyto v rámci činnosti klubů ověřit a prakticky upravit v reakci na zjištěné specifické potřeby zúčastněných dětí (např. očekávané nedostatečná znalost vyučovaného jazyka, odlišná mentalita, životní styl, nedostatečná sociální a ekonomická podpora ve vzdělávacím procesu stran rodiny apod.). Testování a ověřování připravených obsahů v klubech probíhalo na základě partnerské spolupráce vedoucích klubů (pedagogů ZŠ) a metodického týmu projektu – metodou tzv. akčního výzkumu.

Výstupem projektu je pilotně ověřená didaktická podpora vedoucího volnočasových matematických klubů pro kulturně a sociálně heterogenní skupinu žáků 1.-3. tříd ZŠ, příp. dětí z přípravných tříd (tzn. se zapojením žáků a dětí ze socio-ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Její součástí jsou: 1. komentované metodické materiály pro realizaci matematických klubů po dobu jednoho školního roku vedených Hejného metodou, 2. praktické návody, jak metodické nástroje používat ve specifických situacích demonstrovaných na případových studiích, 3. výzkumná zpráva shrnující nejdůležitější získaná zjištění a zkušenosti.

Matematické kluby probíhaly v prvním roce projektu v ZŠ Merhautova a jejím detašovaném pracovišti Vranovská, Brno (2 kluby) a ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov (1 klub). V dalších 2 letech byla činnost klubů rozšířena i na další ověřovací kluby v ZŠ Kontešinec, Český Těšín; ZŠ Jižní předměstí, Rokycany; ZŠ Staňkov; 5.ZŠ Kolín; ZŠ Vejprty; ZŠ Tomáše Šobra, Písek (celkem 9 klubů).

Výstupy projektu:

Více na https://www.h-mat.cz/projekty/matematicke-kluby

Publikováno

21. 7. 2020

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies