Zasloužená radost z poznávání

Stahujte Matemágovy cvičebnice

Matemág přichystal už celkem čtyři menší hry, ve kterých si děti pocvičí matematické dovednosti na zajímavých úlohách. Aplikace vychází z didaktických prostředí pavučiny, hadi, součtové trojúhelníky a výstaviště.
Úvodní scéna hry

Cvičebnice Pavučiny

Prostředí pavučiny umožňuje dětem hlubší vhled do aritmetiky, do světa čísel a zejména vztahů mezi nimi. Děti se zatím pouze intuitivně seznamují s posloupnostmi a číselnými řadami.

Pavučiny pro Android stahujte zde

Pavučiny pro iOS (zařízení od Apple) stahujte zde

Cvičebnice Hadi

Prostředí poskytuje dětem vhled do základních aritmetických operací a číselných vztahů, zde zatím jen v oboru přirozených čísel. Hra děti připravuje především na práci s rovnicemi a neznámou.

Hadi pro Android stahujte zde

Hadi pro iOS (zařízení od Apple) stahujte zde

Cvičebnice součtové trojúhelníky

Díky součtovým trojúhelníkům si děti procvičí základní aritmetické operace. Nejprve se začíná s tzv. evidencí objektů, kdy se počítají zobrazené předměty. Následně se graduálně úlohy ztěžují - složitější součtový trojúhelník může být hezkou výzvou, oříškem k rozlousknutí.

Součtové trojúhelníky pro Android stahujte zde

Součtové trojúhelníky pro iOS (zařízení od Apple) stahujte zde

Cvičebnice Spojovačky (výstaviště)

Spojovačky jsou elektronickou obdobou didaktického prostředí výstaviště. To propojuje geometrii (orientaci v rovině) s aritmetikou (číselné řady). Úkolem žáků je projít celé výstaviště tak, aby do každého pole vstoupili pouze jednou a respektovali přitom pořadí dané číselnou řadou.

Spojovačky pro Android stahujte zde

Spojovačky pro iOS (zařízení od Apple) stahujte zde

Matemágův blog
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies