Zasloužená radost z poznávání

Žena a život: Matematika umí být hravá, zábavná, a navíc je to skvělé téma k hovoru

V časpise Žena a život vyšel rozhovor s tvůrci hry Matemág, na jehož vzniku se podílí i společnost H-mat. Více o této výukové aplikaci určené pro dotyková zařízení (tablet, smartphone) a postavené na  principech Hejného metody najdete na  www.matemag.cz. Hra se nyní finalizuje, ale již teď si můžete stahovat 4 cvičebnice  vycházející z  didaktických prostředí pavučiny, hadi, součtové trojúhelníky a výstaviště.

.....

„Matematika umí být hravá, zábavná, a navíc je to skvělé téma k hovoru", říká TOMÁŠ SÝKORA, designér výukových her, SIMONA PEKÁRKOVÁ, psycholožka; tvůrci hry Matemág.

Vaše hra je založena na principu Hejného metody výuky matematiky. Můžete blíže vysvětlit, v čem spočívá?

TS: Hejného metoda staví především na vlastním poznávání. Místo učení zpaměti a drilu je kladen důraz na to, aby děti samy přišly na způsob řešení úloh a problémů, aby měly radost z poznávání. Cílem je neumořit jejich přirozenou zvídavost počítáním sloupečků příkladů. Každý příklad by pro dítě měl být výzva, která nenudí, ale zároveň není nepřekonatelně těžká. Metoda je založena na skupinové práci, na vzájemné interakci mezi dětmi a jejich kooperaci. Učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Matematické úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti bavilo. V Česku ji využívá už dvacet procent škol.

SP: Rodičům, jejichž dítě má dyskalkulické potíže, doporučuju, aby si sehnali učitele, který učí podle Hejného metody. Dítě musí nejdříve pochopit koncept, teprve poté může nastat dril a učení zpaměti. Matematika nejsou jen čísla, v matematice se učí dítě vnímat souvislosti a rozumět prostoru, v němž se pohybuje.

A to děti učí i hra Matemág?

TS: Naše hra je založena na matematicko-logických rébusech, propojených příběhem o tom, že se ze světa ztratí čísla. Děti zjistí, že bez čísel přestává svět fungovat, pošťák neroznese poštu, nejezdí vlaky, nefungují počítače… Jde o dabovaný komiksový příběh, v němž děti procházejí magickou zemí a řeší jednotlivé rébusy, které jsou překážkou na jejich cestě za Matemágem. Poznají sílu představ – to je ona „matemagie“.

SP: Naším cílem je vytáhnout matematiku ze školy a udělat z ní běžné téma, o kterém budou děti komunikovat i doma v rodině. Matemág je smysluplná aktivita, které se může dítě samo věnovat na tabletu a následně o ní ještě komunikovat s rodiči, za nimiž přijde buď proto, že si neví rady s řešením úlohy, nebo ještě lépe, přijde se pochlubit, že samostatně rozlousklo nějaký problém.

Vaše hra je určena pro dotyková zařízení, jako je tablet či smartphone. Jaká je v tom výhoda?

TS: Díky moderním technologiím se může dítě pokoušet řešit daný problém libovolně dlouho. Může dělat chyby a poučit se z nich. Obrovskou výhodou jakékoli aplikace je, že má nekonečnou trpělivost – učitele se podesáté nezeptáte, když něčemu nerozumíte, aplikace se můžete ptát, kolikrát chcete, a nebudete si připadat hloupě. Dítě si při hraní hry osvojuje prostorové dovednosti, zlepšuje zrakové vnímání, matematické kompetence, logické myšlení. Učí se začít řešit úkol a taky ho dokončit.

SP: Rodič dostává e-mailem informace, jak si dítě během hraní vede. Obdrží rovněž tipy na aktivity, kterým se mohou společně věnovat i mimo tablet. Úlohy na principu váhy můžete zkoušet doma při vaření nebo si vyrobit váhu z ramínka na šaty a experimentovat s ní. Hra zatáhne téma ma tematiky do společného hovoru rodiče s dítětem. Čas, který spolu ro diče s dětmi tráví, je tím nejcennějším. Stačí, aby rodič s dítětem deset minut intenzivně komunikoval a dítě mělo pocit, že je tu rodič jen pro něj. Jestli se to stane u jiného tématu, je to skvělé. Stane-li se tématem Matemág, je to ještě lepší a my můžeme mít dobrý pocit, že děláme něco užitečného.

Jaké věkové skupině je hra určena?

TS: Primárně je vystavěná pro děti první až třetí třídy, ovšem – a to je další výhoda aplikací – můžete si nastavit vyšší i nižší obtížnost. Zapojit se tak mohou i mladší sourozenci; ti starší naopak ocení výpravnost hry, je totiž bohatě animovaná.

...... 

Celý článek vyšel 1.11.2017 v časopise Žena a život č. 22/2017 na straně 65.

Publikováno

2. 11. 2017

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies