Zasloužená radost z poznávání

Koncert na počest Víta Hejného

30.8. 2022 se v Martině uskutečnil koncert na počest Víta Hejného. Je to druhý koncert série věnované Čechům, kteří po světové válce šli na Slovensko pomáhat budovat mladý stát.

Úvodní slovo ke koncertu pronesla Dr. Hana Zelinová:

Keď sa spomenie meno Hejný, väčšina Martinčanov ostane prekvapená: Hejný? Nie Hejná? Pretože nielen medzi najstaršou generáciou ešte stále rezonuje meno Nade Hejnej, členky „nášho“ divadla, či sa už volalo divadlo SNP, alebo Komorné divadlo. Ubezpečujem vás, že nejde o omyl, hlavnou postavou dnešného stretnutia je jej manžel Vít Hejný.
Vít Hejný pochádzal z Moravy. Do Martina prišiel v roku 1929 ako 25 ročný, po tom, ako absolvoval Vysokú školu obchodnú. Je preto samozrejmé, že do neveľkého kolektívu profesorov Obchodnej akadémie vstúpil ako učiteľ matematiky. S mestom Martin sa pomerne rýchlo zžil, učarovalo mu jeho národné cítenie a to, že ako hovoril: „kultúra sa tu cenila nad ostatné hodnoty života“.
V obchodnej akadémii, jej vďačnými žiakmi nazývanej Žltou búdou, okrem matematiky vštepoval žiakom aj základy kultúrneho rozhľadu. Jeden z jeho žiakov spomínal: učil nás algebru, ale na jeho hodinách sme sa dozvedeli aj o tom, aké je mravné robiť to, čo človeku osoží a iným neškodí, o divadle, a umení vôbec...“
Okrem matematiky miloval divadlo. Jeho láska k divadlu mala niekoľko rovín: nacvičoval divadelné predstavenia so študentmi, pôsobil v Slovenskom spevokole, ako režisér spolupracoval s turčianskymi ochotníkmi, prispieval do časopisov Umelecké slovo, Ľudová tvorivosť a Javisko, napísal divadelnú hru Pochopilas´? – no a v divadle si našiel aj manželku – herečku Naďu Pietrovú, ktorú sme neskôr poznali ako Hejnú.
Po rozpade Československa musel ako štátny zamestnanec - Čech odísť do protektorátu. Neskôr však dostal tzv. “učiteľský pardón”, pretože sa zistilo, že hlavne matematiku nemá na školách kto učiť.
V čase, kedy mlčali múzy, pretože rinčali zbrane, sa Vít Hejný zapojil do Slovenského národného povstania. Po jeho potlačení bol prepustený zo služby, v neprítomnosti odsúdený na smrť a až do oslobodenia Martina sa musel skrývať v okolí Banskej Bystrice. Po oslobodení sa po krátkom extemporé na Ministerstve školstva a osvety v Prahe na vlastnú žiadosť vrátil na martinskú Obchodnú akadémiu, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok.
Okrem sústavnej pedagogickej práce sa venoval prednáškovej činnosti pre pedagógov a rodičov, prednášal psychológiu a psychologické problémy vyučovania matematiky. Jeho prednášky, pri ktorých využíval svoje dlhoročné pedagogické skúsenosti a bohaté vedomosti z oblasti psychológie, mali neopísateľnú atmosféru oceňovanú poslucháčmi, o ktorých nemal núdzu.
A ešte poznámka: Dnes je hlavne v Čechách aktuálna tzv. Hejného metóda výučby matematiky. Ako jej autor je uvádzaný Milan Hejný, no on sám hovorí, že základ metódy vznikol tu, v Martine, pretože ho vypracoval jeho otec, v tom čase Martinčan, Vít Hejný, ktorého trápilo, že žiaci sa matematiku učia naspamäť a neučia sa pri tom myslieť.
Aktuálně PDF icon Odkazy_III.pdfPDF icon Odkazy_III_1.pdf
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Práce s nadanými žáky od MŠ, přes 1. a 2. stupeň až po střední školy. Zúčastněte se seminářů v Praze.

Zavřít