Zasloužená radost z poznávání

Prof. Hejný emeritním profesorem Univerzity Karlovy

Profesor Hejný získal čestný titul emeritního profesora Univerzity Karlovy za přípravu budoucích učitelů, založení školy didaktiky matematiky a koncipování metody vyučování matematiky.

Dle čl. 41 Statutu UK může být emeritním profesorem jmenován profesor, který je starší 65 let a v minulosti měl pracovní poměr na univerzitě. Emeritní profesory jmenuje rektor na návrh vědecké rady fakulty.

"Emeritní profesor Univerzity Karlovy" je čestný titul, který nezakládá členství v akademické obci univerzity. Emeritní profesoři mají právo účastnit se vědeckého bádání na univerzitě a za tím účelem používat její zařízení a informační technologie; jinak jmenování emeritním profesorem nezakládá žádné majetkoprávní nároky. Emeritní profesoři mají rovněž právo, aby jim bylo udělo slovo na shromáždění členů akademické obce.

 

Seznam emeritních profesorů na UK

Metodika - emeritní profesoři UK

Aktuálně
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Práce s nadanými žáky od MŠ, přes 1. a 2. stupeň až po střední školy. Zúčastněte se seminářů v Praze.

Zavřít