Zasloužená radost z poznávání

Žďárský deník: Ve Ždírci zavedli novou metodu výuky matematiky

Rodičům se nelíbí, že se na druhém stupni základní školy ve třídě 6.B učí matematika podle metody profesora Hejného, kterou zde zavedl ředitel školy Ota Benc.

Rodiče se obávají, že tato nová metoda je natolik odlišná, že by jejich děti nemusely uspět při přijímacích zkouškách na střední školu. Odborníci ale tvrdí opak.

...

Jak ředitel Benc dodává, na schůzce s rodiči se dohodl, že po šetření České školní inspekce se škola a rodiče znovu sejdou a vyvodí závěry. „Mezi hlavní výhrady rodičů uvedené v petici patří nedůvěra ve formu výuky, která je odlišná od způsobu výuky prováděné na prvním stupni. Je tu obava rodičů o výsledky dětí při přijímacích z matematiky na střední školu, údajná nemožnost srovnávacích testů a neexistence pokračování podobných forem výuky na střední škole,“ vysvětluje ředitel Benc, proč se rodiče žáků šesté třídy proti výuce matematiky vlastně bouří. Jak ředitel dodává, rodiče opakovaně ujišťoval, že žádný pokles vzdělanosti ve škole kvůli této metodě nehrozí.

...

Jak upřesňuje, vedle počtářských dovedností rozvíjí Hejného metoda také logické, analytické, exaktní, kritické myšlení a schopnost řešit problémové situace. „Navíc se ukázalo, že se u dětí zlepšuje mluvený projev, čtenářská gramotnost a celkově se zlepšují jazykové dovednosti. Mé zkušenosti z výuky mi výše uvedené potvrzují a děti se podle mého názoru na novou formu velice dobře adaptují a jsou úspěšné,“ konstatuje ředitel. Jak ale dodává, má tato nová metod svoje úskalí. Někteří školáci se někdy pomaleji srovnávají s tím, že musí přebírat odpovědnost za svoji práci a hodnocení své práce.

...

Doplnění článku dle aktuálních informací 16. května:

Česká školní inspekce neshledala žádný problém na samotném vyučování - viz inspekční zpráva. Učitel ale přesto vyhověl rodičům a dál tato třída vyučována Hejného metodou nebude. Škola bude na 2. stupni vyučovat Hejného metodou od příštího školního roku, kdy do 6. třídy nastoupí děti učené Hejného metodou již na prvním stupni a rodiče jsou již s touto výukou seznámeni.

Celý článek naleznete na www.zdarsky.denik.cz

Publikováno

9. 3. 2018

Kategorie

Přiložené soubory

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies