Zasloužená radost z poznávání

Lidové noviny: Inspirace: 76 nápadů pro české školství

PRAHA Opravdové vzdělávání nekončí „frontální“ výukou od tabule a školním zazvoněním.

Nejen takové poselství nesou vzdělávací projekty, jež soutěžily o cenu Eduína 2014. Ve druhém ročníku klání, které chce upozorňovat na podnětné a inovativní novinky v tuzemském vzdělávání, zabodovala populární výuka matematiky od MilanaHejného a síť školních čtenářských klubů.

Metoda profesora Hejného, díky které děti samy objevují taje a pravidla „matiky“, získala cenu odborné sedmičlenné poroty.

Nejvíce hlasů veřejnosti pak v internetovém hlasování získal projekt čtenářských klubů Brána ke vzdělávání, jež jsou pravidelně pořádány hlavně pro děti ze sociálně slabších rodin. V Česku už existuje síť takových čítáren.

Inspirace i pro zahraničí „Ceny Eduína si profesor Hejný velmi považuje. Doufáme, že toto ocenění podpoří obecné povědomí o jeho metodě a řada lidí ji bude chtít dále prozkoumat,“ řekl LN Jan Šedo z obecně prospěšné společnosti H-mat, která tuto formu výuky tolik obávaného předmětu popularizuje a nabízí.

Podle Šeda se Hejného metoda užívá asi na deseti procentech tuzemských základních škol, ale přesná data se těžko zjišťují. „Jen bychom neradi, aby ředitelé škol tuto metodu nařizovali učitelům ,befelem‘, ale aby si sami přišli na to, zda jim a dětem vyhovuje,“ dodává Šedo. Učební materiály již byly přeloženy do polštiny a slovenštiny, přičemž se v obou zemích testují. Jen v letošním roce bylo v tuzemsku proškoleno na dva tisíce lektorů. Kouzlo Hejného metody spočívá v tom, že děti si počítání osvojují s radostí, učí se z chyb i reálných zkušeností.

Hlasující veřejnost nejvíce zaujal projekt čtenářských klubů. Jejich cílem je podpořit vznik čtenářských návyků u školáků prvního stupně ZŠ, kteří mají ztížený přístup ke knížkám a ke čtení.

„Chceme jim čas nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu, nenásilné poučení. Řada z dětí, které do klubů chodí, se čtení bojí, protože v něm v běžné třídě nevynikají,“ píše se na webu projektu. V klubech, kde bývá třeba jen po deseti malých čtenářích, se však děti nebojí, nespěchají.

Do sítě klubů, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Naše škola, se již zapojily knihovny a základní školy ve Slaném, Orlové nebo Havířově, ale i v obcích jako Mrákov či Hlavečník. „Jakožto organizátoři ceny máme radost, že se letos mezi finalisty sešly projekty ve velké šíři věkového rozložení. Od projektu ,Pro Středoškoláky‘, kde vzali svůj úspěch do vlastních rukou sami studenti, třeba až po projekt ,Senioři píší Wikipedii‘, který přináší nový smysl života a možnost podělit se o své celoživotní znalosti a zkušenosti starým lidem. Tento koncept se nejspíše rozšíří i za hranice Česka,“ řekl LN Miroslav Hřebecký, pedagog a koordinátor ceny Eduína.

Od loňska ji uděluje společnost EDUin, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním. Letos o ceny soutěžilo 76 nominovaných. Nechyběly mezi nimi ani menší projekty: ZŠ TGM Milovice přišla s pátrací akcí na téma holokaustu „Kam zmizeli Geigerovi?“, zaujaly aktivity Ulice dětem nebo rozpracovaní takzvané zážitkové pedagogiky Klíčový rok z Lipnice.

V době, kdy se světem valí fenomén hromadných online kurzů (Massive Open On-line Courses, MOOC), nabízí vzdělávací videa i Badatelna z Masarykovy univerzity. I další nápady podporují zájem dětí o přírodní vědy.

„Iniciativa, jakou je Eduína, je určitě potřebná. Dostává myšlenky ze školství i mimo školský resort, k široké veřejnosti. Je dobré ukazovat, co se podařilo, co funguje a co může být inspirativní i pro další zájemce,“ řekl LN Václav Trojan, vedoucí centra školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Loni, v premiérovém ročníku, zvítězil jak u odborníků, tak u hlasující veřejnosti stejný adept, a sice projekt Zahrada hrou, který usiluje o proměnu zanedbaných školních zahrad v inspirativní prostředí pro děti: tak, aby zkultivovaný prostor rozvíjel jejich dovednosti, tvořivost a fantazii. Na přeměně zahrad se podílejí jak učitelé, tak i děti, rodiče a architekti.

„Již teď se těšíme na další ročník Eduíny. A hřeje nás, že společně s námi se těší rostoucí počet příznivců, kteří náš archiv využívají jako inspiraci ke svým vlastním inovacím,“ říká Hřebecký.

Autor: Martin Rychlík

***

Řada z dětí, které do klubů chodí, se čtení bojí. Chceme jim čas nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu, nenásilné poučení.

Ceny Eduína pro rok 2014

Cena odborné poroty udělená na základě hlasování sedmičlenné poroty expertů 1. Hejného metoda výuky matematiky (MilanHejný a H-mat, o. p. s.) 2. Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola, o. p. s.) 3. Mapy učebního pokroku (Scio, s. r. o.)

Cena veřejnosti udělená na základě otevřeného internetového hlasování 1. Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola, o. p. s.) – 726 hlasů 2. Hejného metoda výuky matematiky (Milan Hejný a H-mat, o. p. s.) – 674 hlasů 3. Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz (Člověk v tísni, o. p. s.) – 610 hlasů

Matematika se metodou Milana Hejného vyučuje již na více než 350 základních školách

Finálová devítka

Audiovizuální vzdělávací portál Podklady či filmy připravené pro učitele ZŠ i SŠ a skupiny žáků zapojených do programu Jeden svět na školách pokrývají témata od lidských práv či dějin až po mediální výchovu. * JSNS. CZ Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby Pravidelná setkávání („kluby“) cílící na podporu čtenářství především u dětí ze sociálně slabých rodin a z míst, kde nejsou jiné volnočasové aktivity. * CTENARSKEKLUBY. CZ Hejného metoda výuky matematiky Netradiční způsob výuky obávaného předmětu, který využívá čím dál více českých škol, ale také rodičů při domácí výuce. Ometodu profesora Milana Hejného je zájem i v cizině. * H-MAT. CZ

Mapa společenských stereotypů Interaktivní materiál se snaží pomoci učitelům a žákům rozkrývat nejrůznější stereotypy. Vede děti k odnaučení se zjednodušeného „škatulkování“. * DOX. CZ/CS/SKOLY-A-SKUPINY /MAPA-SPOLECENSKYCH-STEREOTYPU Mapy učebního pokroku Hodnoticí nástroj pro školy, který mapuje vzdělávací cestu žáků v šesti oblastech. Ukazatelem výsledků daného dítěte není známka, ale pohyb po mapě. * MUP. SCIO. CZ Podpora rodičovských iniciativ Projekt zaměřený na podporu sdružení rodičů handicapovaných dětí s cílem posílit jejich síť a nabídnout jim platformu i větší šanci na účast v politickém rozhodování. * COSIV. CZ

ProStředoškoláky Ti nejiniciativnější středoškoláci založili web, kde pomáhají lidem, kteří chtějí včas vzít budoucnost do svých rukou. Triky a zkušenosti od těch, kterým se to už povedlo. * PROSTREDOSKOLAKY. CZ Senioři píší Wikipedii Projekt zapojuje do tvorby Wikipedie seniory. Právě oni mají díky svým zkušenostem potenciál online encyklopedii obohatit, opravovat a někdy najít i další smysl života. * CS. WIKIPEDIA. ORG Studentská Agora 2014 Desátý ročník debatní soutěže, zaměřené na zlepšení argumentačních a diskusních schopností středoškoláků. Za dobu existence prošlo Agorou 8000 studentů. * AGORA-CE. CZ/STUDENTSKA-AGORA

Publikováno

27. 11. 2014

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies