Zasloužená radost z poznávání

Lidové noviny: Proč si ve školství nerozumíme

„Debaty o školství jsou zakleté mimo jiné proto, že každý vycházíme z dlouholeté a často hluboce prožité vlastní zkušenosti. Jenže každý jsme jiný psychologický typ. Někdo je hráč, jiný strážce, třetí idealista a čtvrtý racionál. A každý z nás má jinou zkušenost a potřebuje něco jiného,“ píše Ondřej Šteffl v Lidových novinách.

...

Pro ilustraci jsem zvolil, a hodně zjednodušil, část typologie MBTI (Myers-Briggs type indicator). Vybral jsem si ji proto, že vznikla a v mnoha zemích se používá a osvědčuje právě ve vzdělávání. Rozlišuje čtyři základní nátury (někdy též temperamenty): hráče, strážce, idealisty a racionály (viz grafika v příloze Typologie MBTI). Samozřejmě že nátura je pouhá konstrukce, nikdo není zcela vyhraněný, v různých situacích se může projevovat různě. Nátura také neodráží schopnosti jedince, jeho inteligenci, vzdělání, zájmy, vůli, morálku; stejnou náturu může mít ďábel i anděl,“ říka Ondřej Šteffl. 

Pro každou náturu jsou typické určité dovednosti a postoje, které jsou pro život ve společnosti důležité a u nichž je dobré, když si je osvojí i ostatní nátury. Například bychom měli všichni usilovat o schopnost empatie (která je přirozená pro idealisty a slabá u racionálů), být schopni poradit si v nečekaných situacích (což nedělá problém hráčům), hledat možnosti zlepšení a pokroku (což umějí racionálové, ale není to silná stránka strážců), mít v životě řád a být spolehliví a realističtí (tedy silné stránky strážců, ale slabší u racionálů) atd.

...

Potíže s Hejného metodou

Nebo Hejného metoda. Ze samé podstaty jde o výuku s otevřeným koncem, s nejasným průběhem, s objevováním. Výuku, jejíž průběh je nemožné naplánovat. Skvěle se v ní budou cítit racionálové a také hráči. Bude ale náročnější pro děti strážce, protože ty mají raději přesný plán a postup po předem daných krocích! Správně pracovat s Hejného metodou je také extrémně obtížné pro učitele strážce a je možné, že právě to je příčinou, proč ne všude je metoda úspěšná. A vůbec nejnáročnější a téměř nepochopitelná je Hejného metoda pro rodiče strážce.

Aby nedošlo k mýlce, úkolem školy není přizpůsobovat se náturám dětí. Je velmi užitečné, když se děti hráči nebo racionálové naučí chovat tak, aby na ně bylo spolehnutí, plánovat, dodržovat termíny a chodit včas. Je to pro ně obtížné, mnohem obtížnější, než si strážci obvykle myslí, ale v životě se to hodí. Podobně je dobré, když se děti strážci učí objevovat a zvládat změny a neodmítat novinky, i když je to pro jejich náturu mnohem obtížnější než pro racionály. Právě proto, že v tradiční škole tak moc převažují formy výuky vyhovující strážcům, je Hejného metoda tak cenná – pro děti všech nátur. A pro strážce je nejcennější.

...

Celý článek najdete v příloze Orientace Lidových novin ze dne 6.10.2017, k dostání v Archivu Lidových novin zde

Publikováno

9. 10. 2017

Kategorie

Přiložené soubory

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies