Zasloužená radost z poznávání

Glanc: Máma maso nemele

Když jsme chodili do školy my, bylo to snadné. Všechny učebnice jsme měli stejné a celostátně jsme se učili věty jako „Ema má mísu“ či „Máma mele maso“. První stupeň základní školy byl víc zábava než učení, a pokud se rodiče po večerech svému dítku věnovali, snadno pochopili látku i způsob výuky. Dnes se ale situace změnila a skoro bych řekla, že dramaticky, protože tomu, co se někde probírá třeba ve druhé třídě v matematice, dospělí často vůbec nerozumějí. Svědčí o tom mj. existence kurzů, ve kterých se rodiče „učí“ tomu, co čeká jejich děti. Ovšem každá škola si sama volí, jakou metodu výuky – ať už jde o češtinu, či matematiku – zvolí. Z toho plyne, že než vůbec zapíšete svoje dítě do první třídy, je dobré zohlednit nejen jak je škola daleko od domova či zda se věnuje rozšířené výuce cizích jazyků, ale i jakou metodou tady dětem vtloukají do hlavy dva základní předměty – matematiku a český jazyk. KDO CHYBUJE, UČÍ SE Dnes už i tříleté dítě umí pracovat s tabletem a pár let nato rozumí počítači lépe než jeho rodiče. A protože lze předpokládat, že počítačová gramotnost bude vyžadována na téměř všech pracovních postech, nemůžeme se divit,

V prvních letech školní docházky se děti učí hlavně číst, psát a počítat. To se nezměnilo, ale způsoby, jak toho docílit, ano.

Dobrý učitel by měl umět přizpůsobit výuku každému dítěti, byť se to zdá velmi obtížné. Učím na soukromé škole, kde si naštěstí můžeme dovolit individualizovat – máme nižší počty dětí ve třídách, můžeme cílit na konkrétní dítě. A tak se v naší škole učí matematika podle prof. Hejného, protože máme za to, že u dětí je důležité rozvíjet vlastní uvažování, logické myšlení a obhajobu vlastního názoru.

...

I matematika doznala změn. Umět jedna a jedna v době umělé inteligence nestačí, je třeba učit se uvažovat logicky a umět sám najít řešení. K tomu dospěl i profesor Milan Hejný, autor alternativní, a především moderní výuky matematiky. Jde v ní v první řadě o to, že žáci musí kouzlo matematiky objevovat samostatně. Výsledkem kupodivu je, že takhle pojatá výuka matematiky přestává být pro děti strašákem, ale baví je.

„Dcera se učila podle starší metody a Matýsek už měl matiku podle Hejného. Řeší spoustu příkladů, na které já nemůžu přijít, tak si myslím, že to je dobrá metoda, jednou se mu bude hodit.“ LINDA FINKOVÁ (48), MATKA VIKTORKY (16), A MATYÁŠE (10)

Rozdíl oproti klasické metodě je třeba i v tom, že v klasických učebnicích je ke každé látce samostatná kapitola, u ní nadpis, pak poučka, vysvětlení a slovní úlohy. V Hejného metodě se na to jde opačně. Tam se začíná praktickými úlohami, které děti nejdříve řeší pomocí manipulace nebo metodou pokus-omyl. Díky tomu zjistí, jak co funguje, a poučku si zapamatují napořád, protože ji mají spojenou s praxí.

Mimochodem, v Hejného metodě hraje důležitou roli i práce s chybou. Učitel na ni neupozorňuje, cílem je, aby ji dítě objevilo samo a porozumělo tomu, proč vznikla. Pokud dítě vyřeší úlohu chybně, učitel nebo sami žáci se ptají, jak na výsledek přišlo. Žák začne vysvětlovat a obhajovat své řešení. Při tom většinou sám dojde k tomu, že chybu udělal. Pokud ji nevidí, přijde obhajovat své řešení jiný žák. Žáci pak mezi sebou vyhodnotí, které řešení přijmou. Chyba se žákům prezentuje nikoli jako hrozba, ale „přítel“, který je pomáhá posouvat se dál. EMA MĚLA MÍSU Pokrok se nezastavil ani u výuky čtení. Existuje mnoho způsobů, jak naučit děti číst, nejrozšířenější jsou u nás analyticko-syntetická (slabikovací) a genetická. Při té první se děti učí číst stejně, jako jsme se to učili my, a sice klasickým slabikováním. Slabikář se začíná používat koncem podzimu, do té doby děti používají Živou abecedu, kde se seznamují se souhláskami a několika samohláskami. Protože není možné psát smysluplné texty s málo písmenky, děti čtou věty typu: Máma mele maso (kdo ze současných dětí viděl, jak máma mele maso?) nebo Ota solí.

"V současné době máme na výběr z mnoha pedagogických směrů, kterými se jako učitelé můžeme vydat. Nabídka učebních materiálů, pomůcek i názorů a myšlenkových proudů je obrovská a bezbřehá. Někdy je těžké se v ní orientovat. Nejdůležitější je podle mě použít zdravý rozum. Mít na paměti hlavně děti, které máme učit."  Magdaléna Málková, ZŘIZOVATELKA A UČITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY (WWW.SKOLAPROSPERITY.CZ)

...

Celý text vyšel 18. ledna 2017 v časopise Glanc.

Autor: Šárka Schmidtová

Publikováno

18. 1. 2017

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2022 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

V létě pořádáme letní školy pro učitele matematiky na středních školách, kteří by se chtěli inspirovat Hejného metodou.

Zavřít