Zasloužená radost z poznávání

Indícia.sk: Chceli by sme mať učiteľov, ktorí sú ako Forrest Gump

Už 40 rokov pracuje na metóde vyučovania matematiky, ktorá učí deti samostatne a s radosťou objavovať nové poznatky. Sám pritom tvrdí, že jeho prínos k Hejného metóde je menší, ako bol prínos jeho otca. Ten bol podľa neho oveľa väčší vizionár. Hovorí, že dobrý učiteľ má v sebe v prvom rade človečinu a až na druhom mieste odborné vedomosti z konkrétneho predmetu. Aj vo veku 83 rokov naďalej pracuje na nových učebniciach, chodí do škôl a vystupuje na konferenciách.

Chodíte do škôl už desiatky rokov. Zmenili sa za tú dobu?

Školy, kde sa učí našou metódou sa zmenili výrazne a netýka sa to len matematiky. Podstatné je podľa mňa to, ako sa mení komunikácia medzi deťmi a aj medzi učiteľmi v zborovni.

Ako sa to podarilo?

Sú za tým desiatky rokov vzdelávania učiteľov. Najviac nám funguje, keď sa my sami postavíme pred tabuľu a ukazujeme učiteľom, ako inak sa dá učiť. Vtedy sú zaskočení, akí múdri a aktívni sú ich žiaci.

Prečo teda nechce viac učiteľov zmeniť spôsob, akým učia?

To je tradícia. Školstvo je jeden z najzotrvačnejších systémov. Za socializmu sme z učiteľov spravili remeselníkov. Chceli sme, aby vychovávali poslušných ľudí, ktorým stačí chlieb a hry a ktorým nenapadne cestovať do zahraničia. Teraz chceme, aby vychovávali ľudí zodpovedných. A to je veľká zmena, na ktorú je pripravená len časť učiteľov.

Akých učiteľov by sme na to potrebovali?

Rád dávam za príklad Forresta Gumpa. Od mamy dostal základnú hierarchiu hodnôt – buď užitočný ľuďom a maj zo života radosť. Oproti nemu bola jeho láska, Jane, ktorá si vyskúšala aj drogy, lebo nemala dobré rodinné zázemie. V celom filme vidieť, ako je on ten stĺp života, ku ktorému sa ona vracia. A my by sme chceli mať učiteľov, ktorí sú ako Forrest Gump. Nevynikal možno múdrosťou, ale bol ľudský a spoľahlivý. Aj naši učitelia by mali mať v sebe v prvom rade človečinu, až na druhom mieste sú odborné vedomosti.

Čomu sa teraz najviac venujete?

Učebniciam pre stredné školy. A zároveň paralelne prepisujeme učebnice pre prvý stupeň, pretože už máme viac informácií z praxe, ako keď sme ich prvýkrát napísali a chceme ich na základe toho upraviť.

Ako budú vyzerať vaše stredoškolské učebnice?

Bol by som rád, keby sa matematiku učili inak napríklad stavbári a inak elektrotechnici. Prinajmenšom, nech tam nie je úloha typu „dokážte vetu o stredovom uhle“. Ale nech tam elektrotechnici majú úlohy o obvodoch a stavbári o budovách. Nech sú to zmysluplné zadania, aby študent videl, že matematika je potrebná. Keď ju učíme teoreticky, žiak si nevie predstaviť, kde sa mu to bude hodiť.

Počítate si ešte nejaké matematické príklady?

Áno, snažím sa udržiavať v kondícii. Riešim napríklad úlohy z olympiád. A keď píšem učebnice a zaseknem sa, neviem pokračovať, tak hrám karty na počítači. Na pozadí hry mi v hlave stále beží ten zádrheľ až kým nenaskočí riešenie

A chodíte ešte aj do škôl?

Asi tak raz za mesiac sa dostanem do školy a raz za štvrťrok sa mi podarí tam aj učiť. Tento bezprostredný kontakt s deťmi je pre mňa vždy sviatok.

Aký vzťah k matematike majú vaše deti a vnúčatá?

Syn študoval matematiku v Prahe a mal problémy s tými istými učiteľmi ako ja. S tými remeselníkmi. Ale z pragmatických dôvodov sa rozhodol venovať IT. Moje deti teda matematika trochu preskočila a svojich pokračovateľov vidím vo svojich vnukoch. Dvaja moji vnuci nám už pomáhajú s ďalším vývojom Hejného metódy a učebníc.

Každá generácia zvykne hovoriť ako sú deti horšie v porovnaní s tým, keď boli deťmi oni. Ako to vnímate vy – naozaj sa deti neustále menia?

Nedá sa dvakrát vstúpiť do tej istej rieky. Zostáva síce rovnaké, že ľudia majú radosť, smútok, prajnosť aj závisť, ale inak sa spoločnosť mení. Aj pod vplyvom technologického rozvoja. A preto aj deti musia byť iné, vyrastajú v úplne iných podmienkach. Moja dvojročná pravnučka sa sama naučila ovládať tablet a vďaka tomu sa napríklad aj naučila počítať po anglicky do desať. Takéto niečo predtým nebolo možné.

Ako spätne hodnotíte tých vyše 40 rokov, ktorým sa venujete vývoju Hejného matematiky?

V prvom rade som rád, že môžem spoločne s priateľmi rozvíjať myšlienky môjho otca. Keby sa tomu nikto nevenoval, považoval by som to za veľkú škodu. Môj prínos totiž ani zďaleka nie je taký, aký bol prínos otca. On bol prorok a ja som rabín. On videl tú budúcnosť, ja sa to snažím uviesť do života. Pomáha mi pri tom moja schopnosť presvedčiť ľudí, že ide o zmysluplnú činnosť. Keby som sa nevenoval vývoju metódy a učebníc, robil by som tvrdú matematiku. Ale som si istý, že by som svetu nepriniesol žiadne veľké objavy.

Robili by ste dnes niečo inak?

Určite. Keď niečo robíte druhýkrát, tak už máte skúsenosť, vďaka ktorej to urobíte lepšie. Ale nie je možné, aby som mal opäť 35 rokov a pritom skúsenosti, ktoré mám dnes.

Celý článek naleznete na www.indicia.sk

Publikováno

20. 9. 2019

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2022 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

V létě pořádáme letní školy pro učitele matematiky na středních školách, kteří by se chtěli inspirovat Hejného metodou.

Zavřít