Zasloužená radost z poznávání

Byla vydána učebnice E a příručka učitele k dílům C, D v tištěné i digitální formě

S velkou radostí oznamujeme, že jsme vydali již pátý z dílů A - G pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnici E v její tištěné formě si lze objednat na e-shopu H-učebnice .

Licenci k učebnici E ve formě elektronické ( k usnadnění přípravy učitelů na hodinu či pro tvorbu pracovních listů) je možno získat po registraci na našem portálu  H-edu. 

Z recenzí ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, které vypracovalo v rámci doložkového řízení na tuto učebnici E vybíráme:

RNDr. Heleny Koldové, Ph.D.: „Primární snaha autorů je patrná... minimalizovat formalismus a verbalismus poznání, minimalizovat deformace poznávacího procesu žáků."

„Při vytváření všech pojmů autoři využívají všechny dostupné modely, pracují s chybou, rozvíjí funkční myšlení mnoha rozdílnými způsoby, využívají šipkové grafy, chození po čtvercové síti, algebrogramy, jazyk písmen, pavučiny apod. V učebnicích je běžně a správně využívána práce s chybou a odhadem. Je věnována velká pozornost propedeutice daných pojmů. Je vhodně rozvíjeno geometrické myšlení, pracuje se se stavbami s krychlí, triangulací ve čtvercové síti, kótovaným promítáním, vyplňováním plochy a prostoru apod. Oceňuji zařazení úloh kombinatorického charakteru, které lze řešit kombinatorickými pravidly součtu a součinu. Netradiční prvky, obsažené v učebnicích jsou vhodným prostředkem pro propedeutiku mnoha pojmů v matematice, podílí se na formování logického myšlení a v konstruktivistickém pojetí textů mají své opodstatněné místo."

PŘÍRUČKU pro učitele k této učebnici lze očekávat v následujících měsících elektronicky na H-edu a tištěnou kolem poloviny roku 2018.

Také vyšla PŘÍRUČKA UČITELE K UČEBNICÍM C a D ( k objednání na H-učebnice) či ji lze získat jakou součást licence učitelské pro učebnice C a D v jejich elektronické podobě na H-edu.

Aktuálně
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2022 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Přijďte se podívat přímo do výuky. Otevřené hodiny aktuálně nabízíme v Praze (1. i 2. stupeň), Opavě, Ostravě, na Vysočině (malotřídka) a Plzeňském kraji. Seznam otevřených hodin, více informací a přihlášky.

Zavřít