Zasloužená radost z poznávání

4. setkání s Hejného metodou - 17.5. na Pedagogické fakultě UK

4. SETKÁNÍ S HEJNÉHO METODOU

17.5. NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK, MAGDALÉNY RETTIGOVÉ 4

4. ročník konference Setkání s Hejného metodou uvítá učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ i studenty. Úvodní přednášku přednese prof. Hejný a jeho host. Program je koncipován tak, aby učitelé dostali příležitost sdílet osobní zkušenosti s vyučováním matematiky Hejného metodou. Sdílení bude probíhat formou krátkých prezentací a diskusí o aktuálních problémech u kulatých stolů. Příkladem témat je testování žáků, hodnocení, práce s talentovanými žáky i se žáky méně zdatnými. Účastníci mohou v přihlášce navrhnout témata, která je v současné době zajímají. Konference je akreditována pod č.j. MSMT-556/2018-1-173.

REGISTRACE

Registrace na konferenci je otevřena od 2. 3. 2020 do 30. 4. 2020, nebo do naplnění kapacity.

  • Bez příspěvku na konferenci - 300 Kč
  • studen / vyučující PedF UK / člen H-matu - 150 Kč
  • s příspěvkem na konferenci v délce 60 nebo 20 minut - 0 Kč

Více informací a harmonogram: http://hejnehometoda.pedf.cuni.cz/

Aktuálně
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies