Zasloužená radost z poznávání

3. ročník konference Setkání s Hejného metodou

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s pořádá 3. ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ případně i pro studenty

V sobotu 18. 5. 2019 na Pedagogické fakultě UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, od 8.30 do 17.30 h

Program konference:

  • úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný,
  • prezentace a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce,
  • diskuse u kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami,
  • dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol.

Registrační poplatek se hradí na místě:

  • 150 Kč pro účastníky s vystoupením na konferenci
  • 300 Kč pro účastníky bez vystoupení

Program bude upřesněn po uzávěrce přihlášek s příspěvky.

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod., vše, co se váže k Hejného metodě v praxi. Pro vystoupení je možné využít i interaktivní tabuli.

Uzávěrka přihlášek pro účastníky

  • s příspěvkem je 29. 4. 2019
  • bez příspěvku je 5. 5. 2019, nebo do vyčerpání kapacity

Zde naleznete online přihlášku.

Konference je akreditována pod č.j. MSMT-556/2018-1-173

Aktuálně
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies