Zasloužená radost z poznávání

2. ročník konference Setkání s Hejného metodou - 3.11.2018 v Praze

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se společností H-mat, o.p.s. pořádá druhý ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ. Konference se koná dne 3. 11. 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Konference opět bude zaměřena na prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce, na diskuse formou kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami. Dále budou zařazeny dílny s obsahem, který nebývá běžnou součástí programu letních škol. Úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný.

Srdečně Vás zveme k účasti a nabízíme možnost vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek a všeho, co se váže k Hejného metodě v praxi. Pro vystoupení je možné využít i interaktivní tabuli.

Akce je akreditována na MŠMT pod číslem MSMT – 556/2018-1-173.

Registrační poplatek se hradí na místě:
150 Kč pro účastníky s vystoupením na konferenci
300 Kč pro účastníky bez vystoupení

Zde naleznete online přihlášku.

Nejzazší termín přihlášení je 14. 10. 2018. Kapacita konference je omezená a v případě vyčerpání kapacity bude vyhlášen stopstav.

Program bude upřesněn po uzávěrce přihlášek s příspěvky. Začátek plánujeme na 8.00 – registrace, 9.00 zahájení a úvodní přednáška. Zakončení se plánuje na 17.30.

Organizační a programový výbor: Darina Jirotková, Naďa Vondrová, Jana Slezáková, Jana Hanušová …

Aktuálně
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies