Zasloužená radost z poznávání

Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 osob.


Nabídka rozvoje předmatematických představ u dětí je zajištěna v metodě Hejného ve značném a velice pestrém množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými prostředími tak, jak jsou koncipovány pro MŠ s výhledem do 1., případně 2. ročníku ZŠ. Seminář bude členěn do několika etap:

 

A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy (v MŠ) práce s prostředím.

B. Gradace výzev (problémů) ve vybraném prostředí podle obtížnosti (řešení nabídnutých úloh v podobě výzev a tvorba vlastních úloh snadných i náročnějších). Různé dětské řešitelské postupy.

C. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí v MŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti dětí v MŠ prostředí rozvíjí s ohledem na intelektuální úroveň dítěte. Jak pomáhat dětem překonávat problémy, nebo co s dětmi, které to nebaví a naopak jaké výzvy dávat dětem, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na pro 1, případně 2. ročník ZŠ. 


Komu je určeno

Cílová skupina pedagogů: Učitelé MŠ a přípravných tříd ZŠ, inspektoři, asistenti pedagogů v MŠ a další pedagogičtí pracovníci.

Vzdělávací cíl

Učitelé MŠ získají nové podněty pro předmatematickou výchovu realizovanou Hejného metodou. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 32872/2016-1-880

Lektoři

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným.

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Počet účastníků

10 - 20

Forma

Praktický seminář

Uspořádejte tento seminář u vás na škole

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 osob.
Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Otevřené termíny pro jednotlivce

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít