Zasloužená radost z poznávání

Otevřená hodina vedená Hejného metodou

Cena: 8000 Kč za seminář


Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět, a to znamená nabývat různorodé zkušenosti a ty účinně organizovat do mentálních schémat. Seminář Otevřená hodina má dva modely:

První proběhne ve třech etapách, druhý ve dvou etapách:

Model 1.

A. Sledování vyučovací hodiny vedené Hejného metodou v přirozeném prostředí a kolektivu třídy. Účastníci uvidí, jak učitel dává žákům přiměřeně náročné úlohy pro různé úrovně žáků, organizuje třídní diskuzi k problému, rozvíjí osobnostní vlastnosti žáků, a jak žáci nacházejí pojmy, vztahy, strategie řešení úloh, procesy a podle svých individuálních schopností uchopují a řeší matematické úlohy a problémy, nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, dotvářejí a rozvíjejí v třídní diskusi.

B. Analýza sledované hodiny a diskuse nad praktickými problémy, které během vyučování nastaly, popřípadě mohou nastat.

C. Praktický seminář na téma související s tématem otevřené hodiny a zabývající se klíčovými prvky metody – tvorba schémat matematických pojmů a vztahů a rozvoj porozumění matematice a komunikace prostřednictvím řešení úloh z některých matematických prostředí.

Model 2.

A. Sledování vyučovací hodiny vedené Hejného metodou v přirozeném prostředí a kolektivu třídy X. Účastníci uvidí, jak učitel dává žákům přiměřeně náročné úlohy pro různé úrovně žáků, organizuje třídní diskuzi k problému, rozvíjí osobnostní vlastnosti žáků, a jak žáci nacházejí pojmy, vztahy, strategie řešení úloh, procesy a podle svých individuálních schopností uchopují a řeší matematické úlohy a problémy, nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, dotvářejí a rozvíjejí v třídní diskusi.

B. Analýza sledované hodiny a diskuse nad praktickými problémy, které během vyučování nastaly, popřípadě mohou nastat.

Proces A,B se opakuje, avšak cílem sledování je jiná vyučovací hodina v jiné třídě.


Komu je určeno

Učitelé matematiky 1. st. ZŠ, učitelé matematiky 2. st. ZŠ, učitelé MŠ, inspektoři, asistenti pedagogů, pracovníci PPP a další pedagogičtí pracovníci.

Vzdělávací cíl

Učitelé získají nové podněty pro výuku matematiky na prvním stupni základních škol. V semináři se seznámí s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Shlédnout vyučovací hodinu vedenou v duchu Hejného metody a budou následně diskutovat nejen o matematickém obsahu, ale i o roli učitele a matematickém i sociálním chování žáků. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 32872/2016-1-880

Lektoři

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným.

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Počet účastníků

8-10

Forma

Otevřená hodina a pracovní dílna

Uspořádejte tento seminář u vás na škole

Cena: 8000 Kč za seminář
Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Otevřené termíny pro jednotlivce

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít