Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - začátečníci

Odborní garanti:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. a Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Program A je základní, doporučený pro úplné začátečníky, bude sestaven tak, aby se účastník aktivně seznámil s

- principy Hejného metody jak obecně prostřednictvím společné reflexe vybraných videí, tak je prožil osobně prací dílnách a komentováním vzniklých konkrétních situacích,

- klíčovými matematickými prostředími, která tvoří základ Hejného metody, a s možnostmi, jak je představit žákům.

- gradovanými testy, se způsobem hodnocení.

Účastník se v dílnách také seznámí s tím, jaká mají jednotlivá prostředí poslání, co přinášejí do matematiky, jaká úskalí se mohou vyskytnout a jak nastavovat obtížnost úloh pro různě zdatné žáky. 

Předpokládáme, že učitel, který se zapíše do programu pro začátečníky, nemá dosud žádné nebo jen krátké zkušenosti s výukou v duchu Hejného metody a absolvoval pouze některé jednotlivé semináře. Po absolvování programu bude účastník vybaven tak, že se nebude muset obávat začít učit podle Hejného metody. 

Program bude sestaven převážně pevně s možností volby několika dalších prostředí. 

 Prostředí nabízená v rámci programu A:

Krokování+Schody I, Egyptské dělení – Zlomky I, Váhy, Pavučiny I, Geoboard – Mříž I, Dřívka, Krychlové stavby

V nabídce pro sestavení programu budou kromě základních prostředí ještě některá průřezová témata (například Rovnice, Jazyk písmen, Závislosti) a didaktická témata (Základní principy metody, Role učitele, Osobnostní rozvoj žáka).

Další volitelná prostředí: Procenta, Osová a středová souměrnost, Autobus, Desetinná čísla, Origami (překládaný papír), Vlastnosti trojúhelníku, Dělitelnost, Sítě těles, Úhly, Tabulka 100 a objevování zákonitostí, Pravděpodobnost a kombinatorika.

 Detailní program

Rozdělení účastníků do povinně volitelných dílen

Seznam účastníků

Cena pro jednotlivce

3 600 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

26. 8. 2017, 09:00 - 29. 8. 2017, 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

Lektoři

Mgr. Bohumila Smolíková
Mgr. Lenka Beranová, Ph.D.

Hodinová dotace

24 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2017 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
První vzdělávací hra založená na Hejného metodě MATEMÁG  již k dostání!
Zavřít