Zasloužená radost z poznávání

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Zaměření: Sčítání a odčítání, Násobení a dělení v 5. ročníku

Seminář je součástí seriálu samostatných seminářů a je primárně určen pro učitele 5. ročníku ZŠ!

Není určeno k úhradě ze šablon – účastník se přihlašuje na jednotlivé termíny a za každý termín získá osvědčení o absolvování v časové dotaci 4 x 45 min.

Zaměření: mírně pokročilí (alespoň 3 roky výuky matematiky Hejného metodou, ideálně v 2. – 4. ročníku ZŠ)

Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 5. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou. 

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů:

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 5. ročníku základní školy Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 5. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. Prostředí z nižších ročníků budou dále rozvinuta (předpokládá se jejich základní znalost). Velký důraz bude kladen na matematickou podstatu jednotlivých úloh i celých prostředí.

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 5. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap: 

A. Předpokládá se, že účastník si předem propočítá úlohy z daného tématu (na úrovni žáka), se kterými bude na semináři pracovat. U některých úloh si vytvoří gradovanou sérii úloh s ohledem na žáky z vlastní třídy. Na semináři bude prostor pro diskuzi nad jednotlivými řešitelskými strategiemi účastníků, jejich výhodností a vhodností.

B. Druhá část každého semináře bude věnována didaktickým aspektům daného tématu. Očekává se, že se rozvine diskuze nad možnosti, jak danou problematiku zařazovat do výuky, které typy aktivit se účastníkům osvědčily a které nikoliv.

C. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

D. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.

Doporučujeme navštívit také další část seriálu pro 5. ročník ZŠ:

Pondělí 16. prosinec 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Mnohoúhelník, Dělitelnost v 5. ročníku

Zkontrolujte prosím své přihlášení v seznamu přihlášených účastníků.

Cena pro jednotlivce

800 Kč

Přihlásit se

Přihlašovat se můžete do 16. 11. 2019
nebo do naplnění kapacity

seznam účastníků

Datum a místo

18. 11. 2019, 14:00 - 17:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle
další termíny

Lektoři

Mgr. Jaroslava Kloboučková

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít