Zasloužená radost z poznávání

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Zaměření: Opakování základních vztahů (prostředí: hadi, myšlené číslo, děda Lesoň) Rovnice I (rovnice a šipkové grafy, izomorfizmus rovnic)

Seminář je součástí seriálu samostatných seminářů a je primárně určen pro učitele 4. ročníku ZŠ!

Není určeno k úhradě ze šablon – účastník se přihlašuje na jednotlivé termíny a za každý termín získá osvědčení o absolvování v časové dotaci 4 x 45 min.

Zaměření: mírně pokrořilí (alespoň 3 roky výuky matematiky Hejného metodou, ideálně v 1. – 3. ročníku ZŠ)

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí s principy, na kterých je Hejného metoda vyučování matematiky vystavěna, a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku ve 4. ročníku ZŠ Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna ve 4. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. Prostředí z nižších ročníků budou připomenuta a dále rozvinuta (předpokládá se jejich základní znalost).

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky ve 4. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap: 

Účastníci

A. se aktivně seznámí s tematickým celkem pro dané období takovým způsobem, který mohou aplikovat ve své třídě. Organizace práce kolektivu účastníků semináře bude do jisté míry simulovat organizaci práce žáků ve třídě. Prostřednictvím řešení úloh se seznámí jak s matematickým obsahem daného celku, tak i jeho didaktickým zpracováním. V diskusích poznají i potenciál daného celku pro osobnostně sociální rozvoj žáků.

B. si vyzkoušejí práci s gradovanou sérií úloh v roli žáka i v roli učitele, pokusí se vytvořit vlastní gradovanou sérii pro přímé využití ve vlastní výuce s ohledem na individuální zvláštnosti konkrétních dětí ve vlastní třídě.

C. se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím vhodných materiálů a pomůcek, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

D. budou sdílet své zkušenosti s výukou a společně budeme řešit konkrétní dotazy a problémy.

Doporučujeme navštívit také další část seriálu pro 4. ročník ZŠ:

Pondělí 8. říjen 2018 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Násobení a dělení (vlastnosti přirozených čísel, násobilkové čtverce, indické násobení)
Dělení jednomístným číslem (v prostředí: pavučiny, součtové trojúhelníky, algebrogramy)

Cena pro jednotlivce

800 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

17. 9. 2018, 14:00 - 17:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4
další termíny

Lektoři

Mgr. Jaroslava Kloboučková

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2018 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Ve čtvrtek 15. listopadu proběhne již 3. webinář. Tentokrát na téma hodnocení.

Zavřít