Zasloužená radost z poznávání

Šablony

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY


Učitelé se přihlásí jednou přihláškou do celé šablony. Za absolvování celé šablony dostane každý účastník certifikát vždy za celou kompletní šablonu.
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude seminář hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky seminářů: odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny,
2-0 dnů před začátkem 100% ceny.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé šablony.

Chcete uspořádat šablonu na vaší škole/ve vašem městě?
nabídka seminářů pro školy/agentury/spolky

V případě potřeby kontaktujte koordinátorky seminářů
seminare@h-mat.cz
+420 730 163 353

Liberec - 1. stupeň ZŠ - jaro 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph. D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
30. 3. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci - VOBS, Součtové trojúhelníky, Geoboard a přechod na čtverečkovaný papír, Krokování
27. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat oba termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybraného termínu seminářů.

Liberec

1. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 27. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 3. 2019)

Liberec - 2. stupeň ZŠ - jaro 2019

Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph. D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
30. 3. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci - Úvod do Hejného metody, Manipulativní geometrie, Krokování, Pavučiny

27. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí - Vlastnosti trojúhelníku, Zlomky II - operace se zlomky, Algebraické výrazy I - od modelování k úpravám výrazů, Hejného metoda a přijímací zkoušky na SŠ

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat oba termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybraného termínu seminářů.

Liberec

2. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 27. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 3. 2019)

Ostrava - 1. stupeň ZŠ - jaro 2019

Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph. D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
6. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci
13. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat oba termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybraného termínu seminářů.

Ostrava

1. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 13. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 6. 4. 2019)

Ostrava - 2. stupeň ZŠ - jaro 2019

Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph. D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
6. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci - Úvod do Hejného metody, Manipulativní geometrie, Krokování, Pavučiny
13. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí - Vlastnosti trojúhelníku, Zlomky II - operace se zlomky, Algebraické výrazy I - od modelování k úpravám výrazů, Hejného metoda a přijímací zkoušky na SŠ

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat oba termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybraného termínu seminářů.

Ostrava

2. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 13. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 6. 4. 2019)

Brno - MŠ - jaro 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph. D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
9. 3. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci - VOBS, Rytmus, Krokování, Schody (případně Autobus), Stavitelé (případně Dřívka), Role učitele v Hejného metodě, Reflexe
27. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí - VOBS, principy Hejného metody, Budování čísla v Hejného metodě, Tvary v Hejného metodě, Role učitele v Hejného metodě, Reflexe

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat oba termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybraného termínu seminářů.

Brno


8 x 45 min. Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 27. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 9. 3. 2019)

Praha - 1. stupeň ZŠ - jaro 2019

Garant: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
2. 3. 2019 (9:00 - 16:15) -
Začátečníci 1 - Úvod, Krokování, Sčítací trojúhelníky, Dřívka, Krychlové stavby
16. 3. 2019 (9:00 - 16:15) -
Začátečníci 2 - Sítě krychle, Geoboard, Vláčky, Děda Lesoň
6. 4. 2019 (9:00 - 16:15) -
Pokročilí 1 - Geoboard II, Kychlové stavby II, Krokování a schody, Násobilka a násobilkové čtverce
4. 5. 2019 (9:00 - 16:15) -
Pokročilí 2 - Rovnice, Vláčky II, Mříž a míra ve 2D

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat všechny 4 termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybraných termínů seminářů.

Praha

1. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 4. 5. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 6. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 16. 3. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 2. 3. 2019)

Praha - 2. stupeň ZŠ - jaro 2019

Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
2. 3. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci 1 - Úvod do Hejného metody, Manipulativní geometrie, Krokování, Pavučiny

16. 3. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci 2 - Geometrie na mříži, Zlomky I - modelování, Jazyk písmen - úvod do algebry, Začínáme s rovnicemi

6. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí 1 - Vlastnosti trojúhelníku, Zlomky II - operace se zlomky, Algebraické výrazy I - od modelování k úpravám výrazů, Hejného metoda a příjmací zkoušky na SŠ

4. 5. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí 2 - Konstrukční úlohy, Kombinatorika, Algebraické výrazy II, Hodnocení a gradované testy

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat všechny 4 termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybraných termínů seminářů.

Praha

2. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 4. 5. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 6. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 16. 3. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 2. 3. 2019)

Praha - MŠ - jaro 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph. D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
2. 4. 2019 (14:00 - 17:15) a 11. 4. 2019 (14:00 - 17:15) - Začátečníci
30. 4. 2019 (14:00 - 17:15) a 23. 5. 2019 (14:00 - 17:15) - Pokročilí

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat obě "dvojice" termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybrané "dvojice" termínu seminářů.

Praha


8 x 45 min. Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 2. 4. 2019)

Brno - 1. stupeň ZŠ - jaro 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph. D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
9. 3. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci 1 - VOBS, Dřívka I, Hadi I, Krokování I
30. 3. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci 2 - Krychlové stavby I, Vláčky I, Součtové trojúhelníky I, Autobus I
27. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí 1 - Krychlové stavby II, Děda Lesoň - Rovnice, Čtvercová mříž, Slovní úlohy
11. 5. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí 2 - Ciferník, 2D míra, Šipkové grafy, Geometrie a zobecňování/vyvozování vztahů

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat všechny 4 termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybraných termínů seminářů.

Brno

1. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 11. 5. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 27. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 3. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 9. 3. 2019)

Brno - 2. stupeň ZŠ - jaro 2019

Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph. D.

Časová dotace: 8 x 45 min.

Termíny: 
9. 3. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci 1 - Manipulativní geometrie I, Krokování I, Pavučiny I

30. 3. 2019 (9:00 - 16:15) - Začátečníci 2 - Geometrie na mříži, Zlomky I - modelování, Jazyk písmen - úvod do algebry, Začínáme s rovnicemi

27. 4. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí 1 - Vlastnosti trojúhelníku, Zlomky II - operace se zlomky, Algebraické výrazy I - od modelování k úpravám výrazů, Hejného metoda a příjmací zkoušky na SŠ
 
11. 5. 2019 (9:00 - 16:15) - Pokročilí 2 - Konstrukční úlohy, Kombinatorika, Algebraické výrazy II, Hodnocení a gradované testy

Programy budou sestaveny tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Je tak možné absolvovat všechny 4 termíny seminářů nebo se zúčastnit jen vybraných termínů seminářů.

Brno

2. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 11. 5. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 27. 4. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 3. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 9. 3. 2019)

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Jsou otevřené nové termíny "šablon" v Praze, Brně, Ostravě a Liberci a přihlašování na letní školy.

Zavřít