Zasloužená radost z poznávání

Šablony

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY


Učitelé se přihlásí jednou přihláškou do celé šablony. Za absolvování celé šablony dostane každý účastník certifikát vždy za celou kompletní šablonu.
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude seminář hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky seminářů: odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny,
2-0 dnů před začátkem 100% ceny.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé šablony.

Chcete uspořádat šablonu na vaší škole/ve vašem městě?
nabídka seminářů pro školy/agentury/spolky

V případě potřeby kontaktujte koordinátorky seminářů
seminare@h-mat.cz
+420 730 163 353

Brno - podzim 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Připravujeme:
Hejného metoda ve vyučování matematice v malotřídních školách I - probíhá akreditační řízení; předpokládaný termín konání: 30. 11. 2019;
anotace k nahlédnutí ZDE

Brno


8 x 45 min. Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 11. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 12. 10. 2019)
1. stupeň ZŠ
4 x 45 min. Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče (od 12. 10. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 12. 10. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 11. 2019)
8 x 45 min. Vyučování matematice podle Hejného metody pro ředitele (od 12. 10. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 12. 10. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 11. 2019)
2. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min. , od 12. 10. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 11. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 12. 10. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 11. 2019)

Praha - podzim 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.,
Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Připravujeme:
Hejného metoda ve vyučování matematice v malotřídních školách I - probíhá akreditační řízení; předpokládaný termín konání: 23. 11. 2019;
anotace k nahlédnutí
 ZDE

Praha


16 x 45 minut Pregramotnost tvarů v Hejného metodě (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele mateřských škol, hodinová dotace 16x45 min., od 5. 11. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 22. 10. 2019)
1. stupeň ZŠ
4 x 45 min. Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče (od 19. 10. 2019)
4 x 45 min. Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče (od 23. 11. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 19. 10. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 23. 11. 2019)
8 x 45 min. Vyučování matematice podle Hejného metody pro ředitele (od 19. 10. 2019)
8 x 45 min. Využití principů Hejného metody ve výuce matematiky pro osobnostní vývoj žáka i učitele (od 19. 10. 2019)
8 x 45 min. Využití principů Hejného metody ve výuce matematiky pro osobnostní vývoj žáka i učitele (od 23. 11. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min. , od 19. 10. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 23. 11. 2019)
2. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 19. 10. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 23. 11. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 19. 10. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 23. 11. 2019)

Ostrava - podzim 2019

Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

1. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 23. 11. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 23. 11. 2019)

Ostrava

2. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 23. 11. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min. , od 23. 11. 2019)

Liberec - podzim 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Připravujeme:
Hejného metoda ve vyučování matematice v malotřídních školách I - probíhá akreditační řízení; předpokládaný termín konání: 30. 11. 2019;
anotace k nahlédnutí ZDE

Liberec

1. stupeň ZŠ
4 x 45 min. Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče (od 30. 11. 2019)
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 11. 2019)
8 x 45 min. Vyučování matematice podle Hejného metody pro ředitele (od 30. 11. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min. , od 30. 11. 2019)
2. stupeň ZŠ
8 x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 11. 2019)
8 x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., od 30. 11. 2019)

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít