Zasloužená radost z poznávání

Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče

Zaměření: 1. stupeň ZŠ
Lektor:
Mgr. Petra Prokopová Machalová
Přihlašování otevřené od 7. 5. 2019.

Jak vést kavárny pro rodiče

Na semináři účastníci získají náměty a inspiraci pro práci s rodiči. Budou seznámeni se zkušenostmi, které se osvědčily při vedení jak jednotlivých setkání s rodiči, tak při pravidelných setkáváních formou rodičovských kaváren. Aktivity budou cílené na výuku matematiky vedené Hejného metodou. Zaměříme se na to, jak seznámit rodiče s některými z 12 klíčových principů. Účastníkům budou nabídnuty ukázky úloh z prostředí Hejného metody, které se hodí pro ilustraci metody, a zároveň nevyžadují hluboké matematické znalosti účastníků. Bude diskutováno i téma změny role učitele, který se stává spíše průvodcem poznávání dítěte tím, že mu nabízí přiměřené výzvy a řídí diskuze dětí. V dílně se budou diskutovat problémy, se kterými se učitelé v nové roli potýkají, např. Jak vytvořit tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce? Jak zefektivnit komunikaci dítě – rodič, dítě- dítě, dítě - učitel? apod.

Seminář bude zaměřen především na formy práce při setkáních s rodiči. Účastníci budou diskutovat o tom, jak rodičům představit rozdíly mezi tradiční výukou matematiky a Hejného metodou, jak seznámit s přístupem genetického konstruktivismu, který je teoretickým východiskem Hejného edukační metody. Poznání dítěte vychází od zkušenosti, kdy dítě od činnosti popsané mateřským jazykem přechází k matematickému jazyku. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, náměty na konkrétní činnosti, metody a formy práce s konkrétními výzvami. Změna vzdělávání spočívá nejen ve vlastních aktivitách a činnostech realizovaných s dětmi, ale především v odlišné roli učitele.

Cena pro jednotlivce

800 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

4. 6. 2019, 14:00 - 17:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle
další termíny

Lektoři

Mgr. Petra Prokopová Machalová

Hodinová dotace

4 x 45 min.

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT - 637/2019-1

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8000 Kč za seminář do 10 účastníků. Každý 400 Kč. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies