Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci

Garanti LŠ: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D., RNDr. Eva Nováková

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci

Časová dotace: 32 x 45 min.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování 
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Letní škola proběhne formou praktických dílen, v nichž účastníci budou řešit typové úlohy aritmetických i geometrických prostředí a diskutovat metodiku práce s učebními materiály a pomůckami.

V úvodní dílně budou s odkazem na teoretické zdroje prezentovány zkušenosti s naplňováním cíle a principů Hejného metody. Následující dílny budou věnovány klíčovým prostředím 1. stupně (Krokování, Schody, Autobus, Děda Lesoň, Stovková tabulka, Dřívka, Skládání a stříhání papíru, Krychlové stavby, Geodeska, Sítě krychle), problematice násobení a práci se zlomky napříč prostředími. V dalších dílnách se zaměříme na práci s učebnicemi a dalšími učebními materiálu ročníku, který si účastník zvolí. Závěrečná dílna bude obsahovat obecnější problematiku výuky (gradované úlohy, hodnocení). V závěru nabídneme prostor pro diskuzi jakékoli problematiky související s Hejného metodou. 

Po skončení hlavní části programu v každém dni si účastníci mohou formou dobrovolných dílen rozvíjet některé dovednosti nad rámec výše uvedeného obsahu.

Účast ve skupině je vhodná pro všechny, kdo Hejného metodou nikdy nevyučovali nebo mají za sebou jen krátký čas výuky. Po absolvování letní školy bude účastník schopen se základním porozuměním vést výuku matematiky zejména v nižších ročnících ZŠ (1. – 3. ročník). 

Předběžný program k nahlédnutí ZDE - změny programu vyhrazeny!

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Cena pro jednotlivce

5 300 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

19. 8. 2019, 09:00 - 23. 8. 2019, 14:00
ZŠ Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, 720 00 Ostrava - Hrabová
další termíny

Lektoři

PaedDr. Jiří Rozehnal
Mgr. Eva Nevídalová
Mgr. Romana Menšíková

Hodinová dotace

32 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 5861/2017-1-331

Tento druh semináře nenabízíme na školách.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít