Zasloužená radost z poznávání

Základy Hejného vyučovací metody

Cena: 8000 Kč za seminář do 20 osob.


Seminář je určen pro učitele, kteří začínají nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, případně uvažují o využití některých prostředí ve své výuce. Semináři bude zaměřen na následující myšlenky:

A. Východiska Hejného matematiky, stanovené zásady.

B. Koncepce učebnic. Matematická prostředí, rozvoj tvořivosti a intelektu žáka.

C. Rozvoj číselných představ. Co pomáhá budovat dobré porozumění číslům, číselným operacím a vztahům mezi čísly. Jak lze žáky připravit na to, aby v budoucnu neměli problémy ani se zlomky, ani se zápornými čísly.

D. Rozvoj porozumění geometrickým pojmům. Manipulativními aktivitami obohacovat zkušenosti žáka a pak o činnosti komunikovat nejdříve běžným jazykem, který se postupně upřesňuje v geometrické termíny.

E. Změna role učitele.

Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech. Součástí semináře bude diskuse. V průběhu diskuse budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky, které je v souvislosti se zavedením netradičního pojetí matematiky trápí.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.


Komu je určeno

Cílová skupina pedagogů: Učitelé matematiky I. stupně základních škol a zájemci z řad učitelů matematiky II. stupně ZŠ, kteří s dětmi chtějí v Hejného matematice pokračovat.

Vzdělávací cíl

Učitelé se seznámí s novou metodou výuky matematiky na základní škole a získají nové podněty pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 1863/2014-73

Lektoři

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným.

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Počet účastníků

10 - 20

Forma

Praktický seminář

Uspořádejte tento seminář u vás na škole

Cena: 8000 Kč za seminář do 20 osob.
Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Otevřené termíny pro jednotlivce

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Již ve čtvrtek 25.4. proběhne webinář Jak na diferenciaci, práci s různě rychlými žáky při hodině. Rezervujte si místo na webináři na https://www.h-edu.cz/webinar

Zavřít