Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - pokročilí

Odborní garanti:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. a Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Program B pro pokročilé je určen pro ty, kteří již některá základní prostředí absolvovali v nějakém semináři H-matu a je sestaven tak, aby účastník 

- hlouběji pronikl do cílů jednotlivých prostředí a jejich propojení, 

- naučil se diferencovat výuku, tedy naučil se, jak pomáhat slabším žákům a jak rozvíjet ty zdatnější,

- porozuměl podstatě budování představ o matematických pojmech (mentálních schémat matematických pojmů),

- prožil sám na sobě roli žáka i učitele a porozuměl principům metody tak, aby výuka Hejného metodou byla efektivní.

Prostředí nabízená v rámci programu B:

Krokování+Schody II, Součinové čtverce, Šipkové grafy, Zlomky II, Obsah, Mříž II, Algebraické výrazy I. 

V nabídce pro sestavení programu budou kromě základních prostředí ještě některá průřezová témata (například Rovnice, Jazyk písmen, Závislosti) a didaktická témata (Základní principy metody, Role učitele, Osobnostní rozvoj žáka).

Další volitelná prostředí: Procenta, Osová a středová souměrnost, Autobus, Desetinná čísla, Origami (překládaný papír), Vlastnosti trojúhelníku, Dělitelnost, Sítě těles, Úhly, Tabulka 100 a objevování zákonitostí, Pravděpodobnost a kombinatorika.

Detailní program

Rozdělení účastníků do povinně volitelných dílen

Seznam účastníků

Cena pro jednotlivce

3 600 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

26. 8. 2017, 09:00 - 29. 8. 2017, 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

Lektoři

Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Pavel Šalom

Hodinová dotace

24 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2017 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
První vzdělávací hra založená na Hejného metodě MATEMÁG  již k dostání!
Zavřít