Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Garanti LŠ: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, PhD.

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Příměstská LŠ = bez ubytování
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Předpokládáme, že účastník, který se hlásí do programu pro mírně pokročilé, má již zkušenosti s výukou v duchu Hejného metody do tří let a již absolvoval některé dílny od lektorů H-mat nebo jinou letní školu. Absolvováním programu pro mírně pokročilé bude účastník vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní vést výuku v duchu Hejného metody ve vlastní třídě a pronikat do dalších prostředí a jejich didaktického potenciálu. Program pro mírně pokročilé je sestaven tak, aby se účastník aktivně seznámil:

 • s principy, jejichž dodržování zajistí efektivitu výuky, a to nejen matematiky
 • se základními matematickými prostředími, do kterých je vloženo učivo matematiky prvního stupně ZŠ

Účastník se v dílnách také seznámí s cíli, přínosem i úskalím jednotlivých prostředí i s principy, jak nastavovat obtížnost úloh pro různě pokročilé žáky včetně tvorby gradovaných úloh. Dále se seznámí s možným zavedením daného prostředí v daném ročníku, s hlavními typy úloh i s výhledem, jak se dané prostředí rozvíjí ve vyšších ročnících 1. i 2. st.

 

POVINNÉ DÍLNY:

 • Principy Hejného metody – video – účastníci budou společně analyzovat předložené videoukázky z výuky a práce dětí, budou diskutovat o přínosech práce s videem pro vlastní pedagogickou práci.  
 • Tabulka 100 – Řešení úloh ve strukturálním prostředí Stovková tabulka nabízí hlubší proniknutí do struktury přirozených čísel a mnoho příležitostí k objevům důležitých matematických vazeb ve struktuře čísel i k mnohému počítání.
 • Šipkové grafy – mnohým počítáním odhalíme vztahy mezi číselnými operacemi a připravíme se na řešení i složitějších rovnic.  
 • Rodina – bohaté prostředí na práci s relacemi, které jsou opřeny o životní zkušenosti, nabízí zajímavé úlohy z oblasti logiky i dynamické početní úlohy o věku.
 • Práce s daty – účastníkům bude nabídnuto několik projektů zaměřených na sběr dat v kontextech žákům blízkých (házení kostkou, házení mincí) a na jejich uspořádání tak, aby bylo možné ze získaného souboru zjistit relevantní údaje a vztahy.
 • Kombinatorika v různých prostředích – účastník se seznámí s typy úloh v různých prostředích, které vybavují žáka zkušenostmi z oblasti kombinatoriky a přispívají tak k rozvoji kombinatorického myšlení žáků.
 • Krychlové stavby a jejich zobrazení – Prostředí krychlových staveb otevírá žákovi 3D geometrii, rozvíjí silně prostorovou představivost a schopnost uchopovat situace ve 3D.
 • Slovní úlohy a jejich gradace – účastníci si vyzkoušejí různé strategie řešení úloh, zejména strategii dramatizace nebo simulované dramatizace. Ujasní si roli slovní úlohy v rozvoji matematického myšlení, seznámí se s tvorbou gradovaných slovních úloh. S tím souvisí i poznání různých významů čísla ve slovních úlohách. 
 • Geoboard a geometrie na mříži – od manipulativního prostředí Geoboard, ve kterém žáci vlastní tvorbou poznávají geometrické obrazce, jejich vlastnosti a vztahy mezi nimi, přecházíme do grafického prostředí Čtvercová mříž – klíčovému prostředí pro poznávání 2D geometrie, a to jak tvarů a vazeb mezi nimi, tak i jejich metrických vlastností.     
 • Konstrukce v různých prostředích – účastníci prohloubí geometrické znalosti poznáním a porovnáním procesů v geometrických prostředích zaměřeným na konstrukce různých obrazců či geometrických jevů.   

POVINNĚ VOLITELNÉ:

 • Učebnice

 

DOBROVOLNĚ VOLITELNÉ:

 • Hodnocení, práce s rodiči, outdoorové aktivity, abaku, Rodina, Biland

Tyto dílny se vypisují až na místě dle aktuálního zájmu. Je čistě na dobrovolnosti účastníka, zda některou z nabízených bude absolvovat. Tento typ dílen je bonusem pro účastníky (není zahrnován do celkové hodinové dotace).

Detailní program bude upřesněn.

 

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Cena pro jednotlivce

4 500 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

30. 6. 2018, 09:00 - 3. 7. 2018, 14:00
FZŠ Táborská, Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
další termíny

Lektoři

Mgr. Sylva Peclinovská
Mgr. Lenka Rybová

Hodinová dotace

24 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

V lednu začínají v Praze a Brně nové cykly seminářů (tzv. "šablony") pro 1. i 2. stupeň.

Zavřít