Zasloužená radost z poznávání

Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 osob.


Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v metodě Hejného zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipována průřezem  na 1. stupni, jak jsou zavedena (případně pokračují) na 2. stupni a k jakým matematickým dovednostem a pojmům směřují. Seminář bude členěn do několika etap: 

A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy - práce s prostředím.

B. Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Doplňování dalších podmínek. K didaktickým cílům první etapy přibude ve druhé etapě cíl: rozvoj schopnosti vzájemně propojit více různorodých informací a získat tak vhled do složité situace. Tvorba úloh uvedeného typu s nastavitelnou obtížností. Různé žákovské postupy při řešení.

C. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 2. stupni ZŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. 


Komu je určeno

Učitelé matematiky 2. st. ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, inspektoři, asistenti pedagogů a další pedagogičtí pracovníci. 

Vzdělávací cíl

Učitelé získají nové podněty pro výuku matematiky na druhém stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na příkladech z praxe. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 32872/2016-1-880

Lektoři

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným.

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Počet účastníků

10 - 20

Forma

Praktický seminář

Uspořádejte tento seminář u vás na škole

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 osob.
Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Otevřené termíny pro jednotlivce

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít