Zasloužená radost z poznávání

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Zaměření: Rovnice III (prostředí autobus, algebrogramy a další); Práce s daty (graf a jeho tvorba, čtení grafů); Statistika (evidence a intrerpretace různých statistických jevů)

Seminář je součástí seriálu samostatných seminářů a je primárně určen pro učitele 4. ročníku ZŠ!

Není určeno k úhradě ze šablon – účastník se přihlašuje na jednotlivé termíny a za každý termín získá osvědčení o absolvování v časové dotaci 4 x 45 min.

Zaměření: mírně pokrořilí (alespoň 3 roky výuky matematiky Hejného metodou, ideálně v 1. – 3. ročníku ZŠ)

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí s principy, na kterých je Hejného metoda vyučování matematiky vystavěna, a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku ve 4. ročníku ZŠ Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna ve 4. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. Prostředí z nižších ročníků budou připomenuta a dále rozvinuta (předpokládá se jejich základní znalost).

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky ve 4. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap: 

Účastníci

A. se aktivně seznámí s tematickým celkem pro dané období takovým způsobem, který mohou aplikovat ve své třídě. Organizace práce kolektivu účastníků semináře bude do jisté míry simulovat organizaci práce žáků ve třídě. Prostřednictvím řešení úloh se seznámí jak s matematickým obsahem daného celku, tak i jeho didaktickým zpracováním. V diskusích poznají i potenciál daného celku pro osobnostně sociální rozvoj žáků.

B. si vyzkoušejí práci s gradovanou sérií úloh v roli žáka i v roli učitele, pokusí se vytvořit vlastní gradovanou sérii pro přímé využití ve vlastní výuce s ohledem na individuální zvláštnosti konkrétních dětí ve vlastní třídě.

C. se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím vhodných materiálů a pomůcek, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

D. budou sdílet své zkušenosti s výukou a společně budeme řešit konkrétní dotazy a problémy.

Doporučujeme navštívit také další část seriálu pro 4. ročník ZŠ:

Pondělí 20. květen 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zdůvodňování – rozvoj argumentačních dovedností (logika, pravdivost výroků, kouzla)
Sítě krychle – vazby mezi prvky krychle (vrcholy, hrany, stěny) a prvky sítě (strany a vrcholy čtverců) 

Cena pro jednotlivce

800 Kč

Přihlásit se
Přihlašování bude spuštěno dne 2. 1. 2019

Datum a místo

29. 4. 2019, 14:00 - 17:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4
další termíny

Lektoři

Mgr. Jaroslava Kloboučková

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2018 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
Nový vzdělávací newsletter vám každé 2-3 týdny nabídne hodnotný obsah o Hejného metodě přímo do vaší emailové schránky. Přihlaste se k odběru
Zavřít