Zasloužená radost z poznávání

Pregramotnost čísel v Hejného metodě

Zaměření: Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele mateřských škol, hodinová dotace 16x45 min.

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Obsah – podrobný přehled témat výuky:
Cyklus dílen je určen učitelům MŠ a přípravných tříd ZŠ, kteří se snaží otevírat svět čísel dětem přirozenou formou přes pohyb, činnost a další aktivity dětem blízké. 

A. Východiska předmatematické výchovy, principy, které je třeba dodržovat při práci s dětmi. (2 x 45 min.)
Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus, jehož pilíři jsou dva fenomény: a) dítě i třída mají intelektuální autonomii a b) každé dítě si může volit vlastní poznávací cestu.

Mezi základní principy metody patří, že poznání dítěte vychází od zkušenosti, kdy dítě od činnosti přechází k mateřskému jazyku. Účastníci budou zkoušet a diskutovat, jak prostřednictvím moderovaných diskusí rozvíjet osobnost dítěte, jak udržet přirozenou motivaci dítěte a nasměrovat ho přes úspěch a prožitek radosti k další potřebě intelektuální práce. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, provázanost s realitou u nejmladších dětí, taktéž i připravenost dítěte pro vstup do prvního ročníku ZŠ

B. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka. (12 x 45 min.)
Z volitelné nabídky pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, na kterých děti budují své poznání při otevírání světa čísel. Při řešení výzev různé úrovně bude mít účastník možnost nahlédnout do vlastních i dětských myšlenkových pochodů.

C.Změna role učitele. (2 x 45 min.)
Učitel se stává spíše průvodcem poznávání dítěte tím, že mu bude nabízet přiměřené výzvy. Je moderátorem diskusí mezi dětmi. V dílnách budeme diskutovat problémy, se kterými se učitelé v nové roli potýkají.


 

Cena pro jednotlivce

4 800 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

13. 10. 2017, 14:00 - 19:00
14. 10. 2017, 09:00 - 18:00
Základní škola Brno, přísp. org., Horácké náměstí 13, Brno-Řečkovice, 621 00
další termíny

Lektoři

Mgr. Magda Málková

Hodinová dotace

16 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 25405/2016-1-671

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 4800Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2017 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
První vzdělávací hra založená na Hejného metodě MATEMÁG  již k dostání!
Zavřít