Zasloužená radost z poznávání

Podpora učitelů ve výuce matematiky Hejného metodou

Zaměření: 1. ročník ZŠ: Sčítací tabulka, cik-cak čtverce. Celková koncepce výuky v 1. ročníku, propojení jednotlivých prostředí. Výhled do 2. ročníku, díl 10/10

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro budoucí učitele 1. ročníků - díl 10/10

Učitelé se mohou přihlásit do všech seminářů i do některého semináře dle vlastní volby. V každém případě obdrží certifikát o účasti za každý jednotlivý seminář a nikoliv jeden za celou sérii. 

a) Budoucí učitelé 1. ročníku ZŠ, kteří budou učit matematiku Hejného metodou v následujícím školním roce a chtějí se důkladně připravit na výuku

b) Asistenti učitele i žáka především v budoucí 1. třídě, kde matematika bude vyučována Hejného metodou.

c) Další pedagogičtí pracovníci, kteří se zajímají o otevírání světa matematiky 1. stupně ZŠ Hejného metodou.

Nepředpokládají se žádné předchozí zkušenosti s Hejného metodou.

Seminář bude členěn do několika etap:

A. Aktivní seznámení účastníků s prostředím Sčítací tabulky, Cik-cak čtverce, a to způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě včetně organizační formy práce. Dále bude shrnuta celková koncepce výuky v 1. ročníku, propojení a provázání jednotlivých prostředí s výhledem do 2. ročníku.

B. Podrobně budou ilustrovány všechny typy úloh z 1. ročníku a budou diskutovány různé žákovské postupy při řešení.

C. Účastníci si vyzkoušejí odlišnou roli učitele ve výuce matematiky Hejného metodou i provázanost principů na průřezová témata.

D. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z  uvedených prostředí, dále se seznámí s možnostmi individualizace prostřednictvím vhodně zvolených úloh zohledňujících zvláštnosti psychického i fyzického vývoje dětí mladšího školního věku.

E. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.

F. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.

Cena pro jednotlivce

980 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

20. 5. 2017, 09:00 - 15:00
Základní škola Telč, Hradecká 234 Telč
další termíny

Lektoři

Mgr. Jaroslava Kloboučková
Mgr. Marcela Mittnerová

Hodinová dotace

6 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 10 800 Kč za seminář. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2017 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
Zavřít